Ako Windows zaštitni zid blokira program, a vi želite da omogućite tom programu da komunicira kroz zaštitni zid, obično to možete uraditi tako što ćete izabrati program na kartici „Izuzeci“ u Windows zaštitnom zidu. Da biste saznali kako to da uradite, pogledajte odeljak Dozvolite programu da komunicira kroz Windows zaštitni zid.

Ipak, ako se program ne nalazi na listi na kartici „Izuzeci“, možda ćete morati da otvorite (dodate) port. Na primer, da biste igrali igru sa više učesnika sa prijateljima na Internetu, možda ćete morati da otvorite port za igru da bi zaštitni zid dozvolio da informacije o igri dođu do vašeg računara. Za razliku od izuzetka koji je otvoren samo tokom vremena koje je potrebno, port ostaje otvoren sve vreme, stoga proverite da li ste zatvorili portove koji vam više nisu potrebni.

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Windows zaštitni zid.

  2. Izaberite stavku Propusti program kroz Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Kliknite na dugme Dodaj port.

  4. U polju Ime otkucajte ime koje će vam pomoći da zapamtite čemu služi port.

  5. U polju Broj porta otkucajte broj porta.

  6. U zavisnosti od protokola izaberite stavku TCP ili stavku UDP.

  7. Da biste promenili opseg porta, kliknite na dugme Promeni opseg, a zatim izaberite opciju koju želite da koristite. („Opseg“ se odnosi na skup računara koji mogu da koriste taj otvor porta.)