Otvaranje Bojanke

Bojanka je program za crtanje koji možete koristiti za kreiranje crteža ili uređivanje digitalnih slika. Bojanka možete koristiti i za čuvanje datoteka u različitim formatima datoteka.

Otvorite program „Bojanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Bojanka.

Napomena

  • Evo još jednog načina da otvorite program „Bojanka“: Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju Pretraga otkucajte termin Bojanka, a zatim na listi rezultata kliknite dvaput na stavku Bojanka.