Organizovanje e‑pošte pomoću pravila i fascikli

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o organizovanju e‑pošte pomoću fascikli i pravila u programu Windows pošta.

Prikaži sve

Kako mogu da koristim fascikle za organizovanje e‑pošte?

Možete da kreirate fascikle da biste skladištili e‑poruke, što kasnije olakšava pronalaženje srodnih poruka. Možete kreirati fasciklu pod imenom „Računi“ u koju ćete odlagati e‑poštu povezanu sa plaćanjima na mreži i drugu fasciklu pod imenom „Slike“ za skladištenje poruka sa priloženim fotografijama. Možete ručno da prevučete poruke u fasciklu ili da kreirate pravila za automatsko premeštanje poruka u fascikle po njihovom prijemu.

Kreiranje fascikle

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Nova, a zatim izaberite stavku Fascikla.

 3. Otkucajte ime fascikle u polju Ime fascikle.

 4. Na listi Izbor fascikle u okviru koje se kreira nova fascikla kliknite na fasciklu u koju želite da smestite novu fasciklu.

Kako mogu da koristim pravila za organizovanje e‑pošte?

U programu Windows pošta možete koristiti pravila da biste automatski premestili poruke u odabrane fascikle. Na primer, možete kreirati pravilo da biste premestili poštu od određene osobe u fasciklu koju ste imenovali za tu osobu. Pravila takođe možete koristiti da biste označili zastavicom određene poruke na kojima želite kasnije da radite ili da automatski izbrišete neželjene poruke tako da ih više nikada ne vidite.

Kreiranje pravila

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. Izaberite meni Alatke, postavite pokazivač na stavku Pravila poruka, a zatim izaberite stavku Pošta.

 3. U dijalogu Pravilo nove pošte, u okviru stavke Izaberite uslove za pravilo, potvrdite izbor u jednom ili više polja za potvrdu da biste podesili kriterijume koji će se primenjivati na dolazne poruke.

  Ako izaberete više uslova, kliknite na hipervezu i u odeljku Opis pravila. U dijalogu I/ili izaberite stavku Poruke ispunjavaju sve kriterijume ili Poruke ispunjavaju neke od kriterijuma, a zatim kliknite na dugme „U redu“.

 4. U okviru stavke Izaberite radnje za pravila, potvrdite izbor u jednom ili više polja za potvrdu da biste odredili kako se rukuje porukama koje ispunjavaju izabrane uslove.

 5. Kliknite na podvučene hiperveze u odeljku Opis pravila da biste naveli uslove ili radnje za pravilo.

  Slika pravila e-pošte
  Kreiranje pravila e-pošte u dijalogu „Pravilo nove pošte“

  Napomena

  • Možete da kliknete na hiperveze sadrži ljude ili sadrži određene reči u okviru Opis polja da biste naveli ljude ili reči koje biste želeli da Windows pošta potraži u porukama. Ukoliko unesete više ljudi ili više reči po uslovu, možete koristiti dugme Opcije u dijalozima Izbor ljudi ili Kucanje određenih reči da biste dodatno prilagodili pravilo.

 6. U okviru Ime pravila izaberite podrazumevano ime, otkucajte novo ime koje opisuje pravilo i kliknite na dugme U redu.

Da li mogu da kreiram pravilo na osnovu određene poruke?

Da. Zasnivanje pravila na određenoj poruci je jednostavan način kreiranja pravila za buduće poruke od pošiljaoca. Da biste to uradili, kliknite na poruku koju želite da koristite kao osnovu za pravilo, izaberite meni Poruka, a zatim izaberite stavku Kreiraj pravilo na osnovu poruke. Pošiljalac izabrane poruke koristiće se u okviru uslova Gde red „Od“ sadrži. Za više informacija o kreiranju pravila pogledajte odeljak „Kako mogu da koristim pravila za organizovanje e‑pošte?“ naveden ranije u okviru ove teme pomoći.