Alatke u programu Bojanka

Bojanka je program koji možete koristiti za kreiranje crteža na praznoj podlozi ili preko drugih slika. U programu je prikazana traka sa alatkama na levoj strani prozora. U sledećim tabelama je opisano korišćenje svake alatke na ovoj traci sa alatkama.

Alatka Opis
Alatka
Slika alatke „Izaberi proizvoljan oblik“
Opis

Alatku Izaberi proizvoljan oblik koristite za označavanje nepravilnih oblika na slici. Kliknite na alatku Izaberi proizvoljan oblik, a zatim u polju sa opcijama ispod palete sa alatkama izaberite stil pozadine. Prevucite pokazivač da biste izabrali deo slike na kome želite da radite.

Alatka
Slika alatke „Izaberi“
Opis

Alatku Izaberi koristite za označavanje kvadratnih i pravougaonih delova slike. Kliknite na alatku Izaberi, a zatim u okviru sa opcijama ispod palete sa alatkama izaberite stil pozadine. Prevucite pokazivač da biste izabrali deo slike na kome želite da radite.

Alatka
Slika alatke „Brisač“
Opis

Alatku Brisač koristite za brisanje delova slike. Kliknite na alatku Brisač, izaberite veličinu brisača ispod okvira sa alatkama, a zatim prevucite brisač preko dela slike koji želite da izbrišete. Sve obrisane oblasti će zameniti boja pozadine.

Alatka
Slika alatke „Popuni bojom“
Opis

Alatku Popuni bojom koristite za popunjavanje cele slike ili ograđenog oblika bojom. Kliknite na alatku Popuni bojom, izaberite boju u okviru sa bojama, a zatim kliknite unutar oblasti koju želite da popunite. Desnim tasterom miša kliknite na oblast sa koje želite da uklonite boju da biste je zamenili bojom pozadine.

Alatka
Slika alatke „Odaberi boju“
Opis

Alatku Odaberi boju koristite za postavljanje trenutne boje prednjeg plana ili pozadine. Kliknite na alatku Odaberi boju, a zatim kliknite na boju na slici koju želite da postavite kao boju prednjeg plana ili desnim tasterom miša kliknite na boju na slici koju želite da postavite kao boju pozadine.

Alatka
Slika alatke „Lupa“
Opis

Alatku Lupa koristite za povećavanje nekog dela slike. Kliknite na alatku Lupa, a zatim ispod palete sa alatkama izaberite nivo zumiranja. Trake za pomeranje koristite za kretanje kroz sliku. Za povratak u normalan prikaz ponovo kliknite na alatku „Lupa“, a zatim kliknite na sliku.

Alatka
Slika alatke „Olovka“
Opis

Alatku Olovka koristite za crtanje tankih linija slobodnog oblika ili krivih linija. Kliknite na alatku Olovka, izaberite boju u okviru sa bojama, a zatim prevucite pokazivač na sliku da biste crtali. Držite pritisnut desni taster miša dok prevlačite pokazivač da biste crtali koristeći boju pozadine.

Alatka
Slika alatke „Četkica“
Opis

Alatku Četkica koristite za slikanje debelih ili oblikovanih linija slobodnog oblika i krivih linija. Kliknite na alatku Četkica, izaberite oblik ispod palete sa alatkama, u okviru sa bojama izaberite boju, a zatim prevucite pokazivač da biste bojili. Za bojenje korišćenjem boje pozadine držite pritisnut desni taster miša dok prevlačite pokazivač.

Alatka
Slika alatke „Sprej“
Opis

Alatku Sprej koristite za kreiranje efekta spreja na slici. Kliknite na alatku Sprej, izaberite šaru spreja ispod trake sa alatkama, kliknite na boju u okviru sa bojama, a zatim prevucite pokazivač da biste bojili. Za bojenje korišćenjem boje pozadine držite pritisnut desni taster miša dok prevlačite pokazivač.

Alatka
Slika alatke „Tekst“
Opis

Alatku Tekst koristite za unošenje teksta na sliku. Kliknite na alatku Tekst, a zatim u okviru sa opcijama ispod palete sa alatkama izaberite stil pozadine. U okviru sa bojama izaberite boju, a zatim kliknite na sliku i ukucajte tekst. Sve dok ne kliknete na drugu alatku ili izvan okvira za tekst, unutar njega možete menjati veličinu okvira za tekst i pomerati ga, promeniti font, veličinu fonta i oblikovanje teksta.

Alatka
Slika alatke „Linija“
Opis

Alatku Linija koristite za crtanje prave linije. Kliknite na alatku Linija, izaberite širinu linije u okviru sa opcijama ispod palete sa alatkama, kliknite n boju u okviru sa bojama, a zatim prevucite pokazivač na sliku da biste nacrtali liniju. Držite pritisnut desni taster miša dok prevlačite pokazivač za crtanje linije korišćenjem boje pozadine.

Alatka
Slika alatke „Kriva“
Opis

Alatku Kriva linija koristite za crtanje glatke krive linije. Kliknite na alatku Kriva linija, izaberite širinu linije u okviru sa opcijama ispod palete sa alatkama, kliknite na boju u okviru sa bojama, a zatim prevucite pokazivač na sliku da biste nacrtali pravu liniju. Pošto nacrtate liniju, kliknite na oblast slike na kojoj želite da bude luk krive linije, a zatim prevucite pokazivač da biste podesili krivu liniju.

Alatka
Slika alatke „Pravougaonik“
Opis

Alatku Pravougaonik koristite za crtanje pravougaonih oblika. Kliknite na alatku Pravougaonik, kliknite na boju u okviru sa bojama, a zatim izaberite stil pravougaonika u okviru sa opcijama ispod palete sa alatkama.

Da biste nacrtali pravougaonik, prevucite pokazivač dijagonalno u željenom pravcu. Da biste nacrtali kvadrat, držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite pokazivač.

Alatka
Slika alatke „Mnogougaonik“
Opis

Alatku Mnogougaonik koristite za pravljenje oblika sa većim brojem stranica. Kliknite na alatku Mnogougaonik, kliknite na boju u okviru sa bojama, a zatim izaberite stil mnogougaonika u okviru sa opcijama ispod trake sa alatkama.

Za crtanje mnogougaonika, prevucite pokazivač da biste nacrtali pravu liniju. Zatim kliknite na mesta na kojima želite da se pojave dodatne stranice. Kada završite, dvaput kliknite tasterom miša. Da biste napravili stranice pod uglom od 45 ili 90 stepeni, držite pritisnut taster SHIFT prilikom pravljenja stranica.

Alatka
Slika alatke „Elipsa“
Opis

Alatku Elipsa koristite za pravljenje elipsa i krugova. Kliknite na alatku Elipsa, kliknite na boju u okviru sa bojama, a zatim izaberite stil popunjavanja u okviru sa opcijama ispod trake sa alatkama.

Prevucite pokazivač da biste nacrtali elipsu. Da biste nacrtali krug, držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite pokazivač.

Alatka
Slika alatke „Pravougaonik zaobljenih uglova“
Opis

Alatku Pravougaonik zaobljenih ivica koristite za crtanje pravougaonih oblika zaobljenih ivica. Kliknite na alatku Pravougaonik, kliknite na boju u okviru sa bojama, a zatim izaberite stil popunjavanja u okviru sa opcijama ispod trake sa alatkama.

Da biste nacrtali pravougaonik zaobljenih ivica, prevucite pokazivač dijagonalno u željenom pravcu. Da biste nacrtali kvadrat zaobljenih ivica, držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite pokazivač.

Alatka
Slika polja „Boja“
Opis

Okvir sa bojama pokazuje trenutne boje prednjeg plana i pozadine. Prevucite pokazivač da biste bojili izabranom bojom prednjeg plana. Držite pritisnut desni taster miša dok prevlačite pokazivač da biste bojili koristeći izabranu boju pozadine. Da biste promenili trenutnu boju prednjeg plana kliknite na dostupni kvadrat sa bojom. Da biste promenili boju pozadine desnim tasterom miša kliknite na dostupni kvadrat sa bojom. Da biste napravili novu boju, dvaput kliknite na bilo koji kvadrat sa bojom, a zatim izaberite stavku Definiši prilagođene boje.

Opcija Opis
Opcija
Slika opcija „Popunjena pozadina“ i „Prozirna pozadina“
Opis

Odaberite opciju „Popunjena pozadina“ ili „Prozirna pozadina“ kada kopirate i lepite deo slike koristeći alatke „Izaberi slobodan oblik“ ili „Izaberi“. Kada koristite opciju „Popunjenja pozadina“, boja pozadine je uključena u selekciju kada je nalepite na drugo mesto na slici. Kada koristite opciju ‚‚Prozirna pozadina“, boja pozadine nije uključena u selekciju, tako da su oblasti koje koriste tu boju prozirne i omogućavaju ostalim delovima slike da budu na svom mestu.

Opcija
Slika opcija za obrise
Opis

Odaberite željenu debljinu linije prilikom crtanja linija i krivih linija.

Opcija
Slika opcija za popunjavanje
Opis

Odaberite željeni efekat popunjavanja prilikom crtanja oblika.