Pauziranje ili nastavak štampanja

Štampanje možete pauzirati ili nastaviti. Ako želite da upravljate štampanjem za druge korisnike, morate imati dozvolu za upravljanje dokumentima na štampaču. Za više informacija pogledajte odeljak Šta su dozvole za štampač?

Prikaži sve

Pauziranje ili nastavak štampanja dokumenta

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Dvaput kliknite na štampač koji koristite da biste otvorili opciju redosled štampanja.

  3. Desnim tasterom miša kliknite na dokument kojim želite da upravljate, a zatim izaberite stavku Pauziraj ili Nastavi.

Pauziranje ili nastavak štampanja svih dokumenata u redosledu štampanja

Ako želite da pauzirate ili nastavite sa štampanjem svih dokumenata u redosledu štampanja, potrebna vam je dozvola za upravljanje štampačem. Da biste prikazali dozvole za štampač, desnim tasterom miša kliknite na štampač koji koristite, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na svoje korisničko ime. Ako računar pripada domenu, dozvole za štampač možda kontroliše administrator.

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač koji koristite, a zatim izaberite stavku Pauziraj štampanje ili Nastavi štampanje.

Ponovno pokretanje štampanja iz početka

Ako ste štampanje pauzirali, dokument možete ponovno odštampati od prve stranice. Na primer, možda ćete želeti ponovo da štampate zato što ste započeli štampanje na pogrešnoj boji papira.

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Dvaput kliknite na štampač koji koristite da biste otvorili opciju redosled štampanja.

  3. Desnim tasterom miša kliknite na dokument koji želite da ponovo odštampate, a zatim izaberite stavkuPonovo počni.