Ljudi oko mene: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o usluzi „Ljudi oko mene“.

Prikaži sve

Šta je usluga „Ljudi oko mene“?

„Ljudi oko mene“ je usluga koja identifikuje ljude u blizini koji koriste računare i omogućava im ljudima da vam pošalju poziv za programe kao što je Windows prostor za sastanke. Oni vas mogu pozvati da učestvujete samo u onim programima koji su instalirani na vašem računaru. Da biste koristili uslugu „Ljudi oko mene“, morate da se prijavite na nju.

Kako da se prijavim na uslugu „Ljudi oko mene“?

 1. Otvorite opciju „Ljudi oko mene“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mrežna i Internet, a zatim izabrati stavku Ljudi oko mene.

 2. Izaberite karticu Prijavi se, kliknite na dugme Prijavi se na uslugu „Ljudi oko mene“, a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Ukoliko se prvi put prijavljujete na uslugu „Ljudi oko mene“, videćete dodatni dijalog. U tom dijalogu kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Ako želite da promenite svoje prikazano ime (ime koje će drugi ljudi videti), otkucajte novo ime na kartici Postavke pre nego što se prijavite.

Šta je pouzdani kontakt?

Pouzdani kontakt predstavlja osobu koja vam je poslala informacije o kontaktu u e‑poruci ili vam je informacije data na disku ili drugom tipu prenosivog medijuma. Informacije o pouzdanom kontaktu uvek uključuju certifikat. Nepouzdani kontakti nemaju certifikate.

Kada sa nekim razmenite informacije o kontaktu, i vi i on ćete postati pouzdani kontakt na računaru onog drugog. Za više informacija niže pogledajte temu „Kako da sa nekim razmenim informacije o kontaktu?“.

Napomena

 • Da biste videli da li je neki kontakt pouzdan, izaberite ga u fascikli Windows kontakti. Ako je ta osoba pouzdani kontakt, ispod prikazanog imena kontakta će se pojaviti reči „Pouzdani kontakt“.

  • Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

Zašto se preporučuju pouzdani kontakti?

Prihvatanje poziva samo od pouzdanih kontakta doprinosi održavanju veće bezbednosti računara. Ako prihvatite poziv od nepouzdanog kontakta, ne možete biti sigurni da ta osoba nije haker (ili osoba koja se pretvara da je neko drugi) koji želi da ošteti vaš računar ili da sa njega preuzme osetljive informacije. Pre nego što prihvatite poziv od nepouzdanog kontakta, pozovite tu osobu ili joj pošaljite e‑poruku da biste proverili da li vam je upravo ona poslala poziv.

Da biste prihvatali pozive samo od pouzdanih kontakata, izvršite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Ljudi oko mene“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mrežna i Internet, a zatim izabrati stavku Ljudi oko mene.

 2. Izaberite karticu Postavke. U okviru Pozivi na listi Dozvoli pozive od izaberite stavku Pouzdani kontakti.

Kako da sa nekim razmenim informacije o kontaktu?

 1. Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na svoj lični kontakt (kontakt sa vašim imenom), a zatim kliknite na dugme Kopiraj.

 3. Otvorite novu e‑poruku i u nju nalepite ili prevucite kontakt. Ako se pojavi poruka sa pitanjem da li da se prilog sa kontaktom konvertuje u vCard, kliknite na dugme Ne. Ako u programu za e‑poštu lepljenje ili prevlačenje ne funkcioniše, kontakt pošaljite kao prilog. Fascikla „Kontakti“ nalazi se na lokaciji <sistemska disk jedinica>:\korisnici\<vaše korisničko ime>\Kontakti.

 4. Proverite da li je ime priloga <vaše korisničko ime>.contact.

 5. Poruku pošaljite osobi sa kojom želite da razmenite kontakte.

 6. Pitajte tu osobu da uradi isto.

Napomena

 • Ako koristite program Windows pošta, prvo se uverite da ste izabrali odgovarajuće postavke da biste obezbedili uključivanje svih informacija povezanih sa vašim kontaktom prilikom kopiranja.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite karticu Više opcija, izaberite opciju Ostavi priloženi kontakt u formatu kontakta, a zatim kliknite na dugme U redu.

Šta treba da uradim kada mi neko pošalje informacije o kontaktu?

 1. Dvaput kliknite na prilog, kliknite na dugme Otvori, a zatim kliknite na dugme Dodaj u moje kontakte.

  Napomene

  • Ako koristite program za e‑poštu koji ne dozvoljava direktno dodavanje stavki u fasciklu „Kontakti“, sačuvajte prilog na lokaciji <sistemska jedinica>:\korisnici\<vaše korisničko ime>\kontakti.

  • Pre nego što kontakt sačuvate u fascikli „Kontakti“, pozovite tu osobu ili joj pošaljite e‑poruku da biste proverili da li vam je upravo ona poslala kontakt.

 2. Da biste proverili da li su nove kontakt informacije ispravno dodate, uradite sledeće:

  Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.
  Kada izaberete novi kontakt, trebalo bi da vidite reči „Pouzdani kontakt“ ispod prikazanog imena osobe.

Da biste proverili da li su nove informacije o kontaktu ispravno dodate, otvorite fasciklu „Kontakti“. Kada izaberete novi kontakt, trebalo bi da vidite reči „Pouzdani kontakt“ ispod prikazanog imena te osobe.

Napomena

 • Nemojte kliknuti desnim tasterom miša na svoj lični kontakt i izabrati stavku Pošalji kontakt. Ako to uradite, kontakt će biti konvertovan u format koji ne funkcioniše u okviru usluge „Ljudi oko mene“. Međutim, ako desnim tasterom miša kliknete na svoj kontakt i odaberete stavku Pošalji, to će funkcionisati.

Da li svoje lične informacije o kontaktu mogu uvesti sa jednog računara na drugi?

Da, možete. Prvo izvezite informacije o kontaktu na prvi računar.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Otkucajte certmgr.msc, a zatim pritisnite taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 2. Dvaput kliknite na fasciklu Lična fascikla, a zatim dvaput kliknite na fasciklu Certifikati.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na svaki certifikat, a zatim izaberite stavku Svojstva. Na kartici Opšte postavke potražite stavku Peer to Peer poverenje ili 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Kada pronađete odgovarajući certifikat, kliknite na dugme U redu da biste ga zatvorili, desnim tasterom miša kliknite na njega, izaberite stavku Svi zadaci, a zatim kliknite na dugme Izvezi.

 5. Na prvoj stranici čarobnjaka za izvoz kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici „Izvoz privatnog ključa“ kliknite na dugme Da, izvezi privatni ključ.

 7. Na stranici „Izvoz formata datoteke“ potvrdite izbor u polju za potvrdu Izvezi sva proširena svojstva.

 8. Na stranici „Lozinke“ otkucajte i potvrdite lozinku.

 9. Na stranici „Datoteka za izvoz“ kliknite na dugme Pregledaj, pronađite lokaciju na kojoj želite da sačuvate izvezenu datoteku, otkucajte ime izvezene datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 10. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

Sledeća stvar je da uvezete informacije o kontaktu na drugi računar.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Otkucajte certmgr.msc, a zatim pritisnite taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 2. Kliknite dvaput na stavku Lično, a zatim kliknite dvaput na fasciklu Certifikati.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na svaki certifikat, a zatim izaberite stavku Svojstva. Uverite se da se na kartici Opšte postavke ne pojavljuju stavke Peer to Peer poverenje i 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Desnim tasterom miša kliknite na okno sa certifikatom (desno), izaberite stavku Svi zadaci, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

 5. Na prvoj stranici čarobnjaka za uvoz kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici „Datoteka za uvoz“ kliknite na dugme „Pregledaj“, promenite opciju „X.509 certifikat“ u „Razmena ličnih informacija“, a zatim pronađite lokaciju datoteke koju ste prethodno sačuvali.

 7. Dvaput kliknite na datoteku koju želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Otkucajte lozinku, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi sva proširena svojstva, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Na stranici „Skladište certifikata“ uverite se da je lokacija na kojoj su uskladišteni certifikati „Lična fascikla“.

 10. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

Nakon toga će lične informacije o kontaktu biti dostupne na drugom računaru. Nije potrebno da informacije o kontaktu premeštate iz Windows adresara.

Da li pouzdane kontakte mogu kopirati sa jednog računara na drugi?

Da, možete. Izvršite gore navedene korake u okviru teme „Kako da sa nekim razmenim informacije o kontaktu?“ ili kopirajte kontakte na deljeni mrežni resurs odnosno prenosivi medijum ili ih narežite na disk. Ako koristite deljeni mrežni resurs, uverite se da niko nema pristup informacijama o kontaktu.

 1. Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

 2. Izaberite kontakte koje želite da kopirate na drugi računar, kliknite desnim tasterom miša, a zatim kliknite na dugme Kopiraj.

 3. Kontakte nalepite na deljeni mrežni resurs ili prenosivi medijum ili ih narežite na disk.

 4. Na drugom računaru otvorite deljeni mrežni resurs, prenosivi medijum ili disk i kopirajte kontakte u fasciklu „Kontakti“.

Napomena

 • Ako koristite program Windows pošta, prvo se uverite da ste izabrali odgovarajuće postavke da biste obezbedili uključivanje svih informacija povezanih sa kontaktima prilikom kopiranja.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite karticu Više opcija, izaberite opciju Ostavi priloženi kontakt u formatu kontakta, a zatim kliknite na dugme U redu.

Šta znači „dozvoljavanje samo onih poziva koje šalju pouzdani kontakti“?

Ako dozvolite samo pozive od pouzdanih kontakata, ljudi sa kojima već niste razmenili informacije o kontaktu neće moći da vam šalju pozive. To doprinosi održavanju veće bezbednosti računara.

Kako mogu da promenim postavke za pozive?

 1. Otvorite opciju „Ljudi oko mene“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mrežna i Internet, a zatim izabrati stavku Ljudi oko mene.

 2. Izaberite karticu Postavke, promenite željene postavke, a zatim kliknite na dugme U redu.