Kada izbrišete datoteku sa računara, ona se privremeno skladišti u korpu za otpatke. To vam obično daje priliku da vratite datoteku na njenu originalnu lokaciju ako otkrijete da nije trebalo da bude izbrisana. Da biste trajno uklonili datoteke sa računara i oslobodili prostor na čvrstom disku koje su one zauzimale, morate trajno da ih izbrišete iz korpe za otpatke. Možete da odaberete da izbrišete pojedinačne datoteke iz korpe za otpatke ili da je odjednom sasvim ispraznite.

  1. Otvorite korpu za otpatke tako što ćete kliknuti dvaput na ikonu Korpa za otpatke na radnoj površini.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste izbrisali jednu datoteku, kliknite na nju i pritisnite taster DELETE.

    • Da biste izbrisali sve datoteke, na traci sa alatkama izaberite stavku Isprazni korpu za otpatke.

Saveti

  • Da biste ispraznili korpu za otpatke bez otvaranja, kliknite na nju desnim tasterom miša i izaberite stavku Isprazni korpu za otpatke.

  • Da biste trajno izbrisali datoteku sa računara bez prethodnog slanja u korpu za otpatke, kliknite na datoteku i pritisnite tastere SHIFT+DELETE.