Filter za phishing: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o filteru za phishing u programu Internet Explorer.

Prikaži sve

Šta je phishing?

Phishing (izgovara se kao reč fishing) na mreži predstavlja način prevare korisnika računara u cilju otkrivanja ličnih ili finansijskih informacija putem e‑poruke ili Web lokacije. Uobičajena phishing prevara na mreži počinje e‑porukom koja izgleda kao zvanično obaveštenje iz pouzdanog izvora, kao što je banka, kompanija koja se bavi kreditnim karticama ili ugledni prodavac na mreži. Primaoce e‑poruka upućuje na lažnu Web lokaciju gde se od njih zahteva da unesu lične podatke, kao što su broj računa ili lozinka. Te informacije se nakon toga obično koriste za krađu identiteta.

Šta je filter za phishing i kako mi može pomoći da se zaštitim?

Microsoft filter za phishing je funkcija u programu Internet Explorer koja pomaže u otkrivanju phishing Web lokacija. Filter za phishing se pokreće u pozadini dok pretražujete Web i koristi tri metoda da bi poboljšao zaštitu od phishing prevara. Prvo, on proverava adrese Web lokacija koje posećujete na osnovu liste lokacija koje su korporaciji Microsoft prijavljene kao legalne. Ta lista je uskladištena na vašem računaru. Drugo, on doprinosi analizi lokacija koje posećujete da bi se ustanovilo da li one imaju karakteristike koje su tipične za phishing Web lokaciju. Treće, filter za phishing neke adrese Web lokacija, uz vaš pristanak, šalje korporaciji Microsoft radi dodatne provere na osnovu liste prijavljenih phishing Web lokacija koja se često ažurira.

Ako se lokacija koju posećujete nalazi na listi prijavljenih phishing Web lokacija, Internet Explorer će prikazati Web stranicu upozorenja, kao i obaveštenje na traci adrese. Sa Web stranice upozorenja možete nastaviti dalje ili možete zatvoriti stranicu. Ako Web lokacija sadrži karakteristike koje su tipične za phishing lokaciju, ali se ne nalazi na listi, Internet Explorer će vas na traci adrese samo obavestiti o mogućnosti da je to phishing Web lokacija. Microsoft ugovor o usluzi upravlja korišćenjem filtera za phishing. Za više informacija pročitajte Microsoft ugovor o usluzi.

Koje informacije filter za phishing šalje korporaciji Microsoft?

Kada filter za phishing koristite za automatsku ili ručnu proveru Web lokacija, adresa Web lokacije koju posećujete će biti poslata korporaciji Microsoft, zajedno sa nekim standardnim informacijama sa vašeg računara, kao što je IP adresa računara, tip pregledača i broj verzije filtera za phishing. U cilju zaštite vaše privatnosti, informacija o adresi koja se šalje korporaciji Microsoft je šifrovana pomoću SSL-a i ograničena na domen i putanju Web lokacije koju posećujete. Druge informacije koje mogu biti vezane za Web adresu, kao što su termini za pretragu, informacije koje ste uneli u obrasce ili kolačići neće biti poslate.

Na primer, ako ste posetili MSN Web lokaciju za pretraživanje na adresi http://search.msn.com i kao termin za pretragu uneli „MojaTajna“, filter za phishing će umesto da pošalje punu adresu „http://search.msn.com/results.aspx?q=MojaTajna&FORM=QBHP“, ukloniti termin za pretragu i poslati samo „http://search.msn.com/results.aspx“.

Korporaciji Microsoft će takođe biti poslata anonimna statistika o vašoj upotrebi programa Internet Explorer i filtera za phishing, kao što je vreme i ukupan broj Web lokacija koje ste pregledali otkako je neka adresa poslata korporaciji Microsoft na analizu. Te informacije, kao i gore opisane informacije, biće korišćene u cilju analize i unapređivanja servisa filtera za phishing. Microsoft neće koristiti informacije koje prima da bi vas lično identifikovao. Za više informacija o tome koji podaci se šalju i kako se koriste pogledajte Izjavu o privatnosti programa Internet Explorer.

Da li je filter za phishing uvek uključen?

Ne. Kada instalirate Internet Explorer, filter za phishing samo poredi adrese Web lokacija koje posećujete sa listom legalnih Web lokacija koja se čuva na vašem računaru. On doprinosi analizi Web lokacija koje posećujete da bi se ustanovilo da li one imaju karakteristike koje su tipične za phishing Web lokaciju. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft osim ako vi sami ne odlučite da ih pošaljete. Kada prvi put posetite Web lokaciju koja nije na listi legalnih Web lokacija, od vas će biti zatraženo da odlučite da li želite automatski da proveravate Web lokacije. Ako izaberete tu opciju, filter za phishing će određene adrese Web lokacija slati korporaciji Microsoft da bi one bile proverene na osnovu liste prijavljenih phishing lokacija koja se često ažurira, a vama će slati obaveštenja o sumnjivim ili prijavljenim phishing Web lokacijama.

Kako da ručno proverim Web lokaciju?

Ako odlučite da Web lokacije ne proveravate automatski, filter za phishing će prikazati ikonu Slika ikone filtera za phishing na statusnoj traci programa Internet Explorer. Da biste proverili Web lokaciju, kliknite na tu ikonu, a zatim izaberite stavku Proveri Web lokaciju. Web lokacije možete proveravati i iz programa Internet Explorer tako što ćete pratiti ove korake.

Da biste ručno proverili Web lokaciju

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Idite na Web lokaciju koju želite da proverite.

 3. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Filter za phishing, a zatim izaberite stavku Proveri ovu Web lokaciju.

Šta znači kada je Web lokacija označena zastavicom kao sumnjiva?

Web lokacija koja je označena zastavicom kao sumnjiva ima neke karakteristike koje su tipične za phishing Web lokacije, a ne nalazi se na listi legalnih Web lokacija koja je uskladištena na vašem računaru niti na listi prijavljenih phishing Web lokacija. Ta Web lokacija je možda legalna, ali ne bi trebalo da na nju prosleđujete lične ni finansijske informacije osim ako ste sigurni da je lokacija pouzdana. Kada se Web lokacija označi zastavicom kao sumnjiva, traka adresa programa Internet Explorer će postati žuta i prikazati poruku.

Šta znači kada je Web lokacija označena zastavicom kao prijavljena phishing lokacija?

Prijavljena phishing Web lokacija je ona koja je identifikovana kao lažna i prijavljena korporaciji Microsoft. Ako posetite prijavljenu phishing Web lokaciju, Internet Explorer će je blokirati, prikazati stranicu sa informacijama, a traka adresa će postati crvena.

Jednu od lokacija koje posećujem filter za phishing označava zastavicom, ali to nije phishing Web lokacija. Šta da radim?

Ako mislite da je Web lokacija greškom označena zastavicom kao phishing lokacija, uradite sledeće:

Da biste korporaciji Microsoft prijavili greške

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Idite na Web lokaciju koja je pogrešno prijavljena kao phishing Web lokacija.

 3. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Filter za phishing, a zatim izaberite stavku Prijavi ovu Web lokaciju.

 4. Na Web stranici koja je prikazana prijavite grešku.

Kako da prijavim phishing Web lokaciju?

Da biste prijavili phishing Web lokaciju

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Idite na phishing Web lokaciju.

 3. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Filter za phishing, a zatim izaberite stavku Prijavi ovu Web lokaciju.

 4. Na Web stranici koja je prikazana prijavite Web lokaciju.

Da li treba da verujem Web lokaciji koja mi saopštava da zanemarim upozorenja filtera za phishing?

Ne. Filter za phishing koristi pouzdane informacije da bi vas upozorio na phishing ili lažne Web lokacije. Osim toga, vlasnici Web lokacije mogu kontaktirati korporaciju Microsoft ukoliko su njihove Web lokacije greškom označene zastavicom kao phishing lokacije. Ako vam Web lokacija saopštava da zanemarite upozorenja filtera za phishing, nemojte zanemariti upozorenja i nemojte unositi lične ili finansijske informacije.

Kako filter za phishing izbegava pogrešno identifikovanje Web lokacije kao phishing lokacije?

Filter za phishing blokira samo lokacije za koje su Microsoft redaktori ili zaposleni u nezavisnim preduzećima za dobavljanje podataka utvrdili da su phishing lokacije. Filter za phishing nudi i sistem povratnih informacija zasnovan na Webu koji pomaže korisnicima i vlasnicima Web lokacija da prijave greške što je brže moguće. Ovi izveštaji se proveravaju, a greške ispravljaju.

Da li mogu da kreiram prilagođenu listu pouzdanih lokacija za filter za phishing?

Da. Administratori računara u preduzećima i pojedinačni korisnici mogu da dodaju Web lokacije na njihove liste pouzdanih lokacija, a zatim da isključe filter za phishing za sve Web lokacije u bezbednosnoj zoni pouzdanih lokacija.

Dodavanje Web lokacije na listu pouzdanih lokacija i isključivanje filtera za phishing za tu lokaciju

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Dođite do Web lokacije koju želite da dodate listi pouzdanih lokacija.

 3. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.

 4. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim izaberite stavku Pouzdane lokacije.

 5. Kliknite na dugme Lokacije

 6. Adresa Web lokacije bi trebalo da bude prikazana u polju Dodaj ovu Web lokaciju zoni.

  • Ako ta lokacija nije bezbedna lokacija (HTTPS), opozovite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj proveru servera (https:) za sve lokacije u ovoj zoni.

 7. Kliknite na dugme Dodaj.

 8. Kliknite na dugme Zatvori.

 9. Izaberite karticu Bezbednost i kliknite na dugme Prilagođeni nivo.

 10. U dijalogu Bezbednosne postavke pomerajte se da biste pronašli opciju Koristi filter za phishing, a zatim kliknite na dugme Onemogući.

 11. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Zašto me Internet Explorer obaveštava da usluga filtera za phishing nije dostupna?

Kada usluga filtera za phishing nije dostupna, Web lokacije koje u to vreme posećujete ne mogu da se provere na Internet listi phishing Web lokacija koje su prijavljene korporaciji Microsoft. Usluga je nedostupna ako vaš računar izgubi vezu sa Internetom. Uverite se da ste povezani sa Internetom i pokušajte ponovo. Ukoliko ste povezani sa Internetom ali niste ažurirali Internet Explorer, možda imate stariju verziju koju usluga filtera za phishing više ne podržava. Da biste proverili da li postoje ispravke, kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Windows Update ili preuzmite najnoviju verziju sa Web stranice Internet Explorer 7.

Kako da isključim filter za phishing?

Da biste isključili filter za phishing

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Filter za phishing, a zatim izaberite stavku Postavke filtera za phishing.

 3. Pomerite se do odeljka Filter za phishing u okviru Bezbednost na listi opcija, izaberite stavku Onemogući filter za phishing, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Filter za phishing nakon toga neće proveravati phishing lokacije niti vas upozoravati o njima.

Kako da ponovo uključim filter za phishing?

Da biste uključili filter za phishing

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Filter za phishing, a zatim izaberite stavku Uključi automatsku proveru Web lokacija.

 3. Izaberite stavku Uključi automatski filter za phishing, a zatim kliknite na dugme U redu.

Šta mogu da uradim da bih se zaštitio od phishinga na mreži?

Evo nekih brzih saveta koji vam mogu pomoći da se zaštitite od phishinga na mreži:

 • Lične podatke nikada nemojte da dajete putem e‑poruke, hitne poruke ili iskačućeg prozora.

 • Nemojte kliknuti na veze u e‑porukama i hitnim porukama koje primate od stranaca, kao ni na veze koje izgledaju sumnjivo. Budući da čak i poruke od prijatelja i rođaka mogu biti lažne, proverite sa pošiljaocem da bi ste bili sigurni da je on zaista poslao poruku.

 • Koristite samo one Web lokacije koje nude uredbe o privatnosti ili informacije kako koriste vaše lične podatke.

 • Redovno kontrolišite svoje finansijske izveštaje i kreditnu istoriju i prijavite svaku sumnjivu aktivnost.

 • Redovno ažurirajte operativni sistem Windows i Internet Explorer. Za više informacija pogledajte odeljak Preuzimanje bezbednosnih ispravki za Windows.

Šta da radim ako mislim da sam uneo lične ili finansijske informacije na phishing Web lokaciju?

Moglo bi biti od pomoći da odmah uradite sledeće:

 • Promenite lozinke i PIN kôdove na svim računima na mreži.

 • Postavite upozorenje o prevari na kreditne izveštaje. Posavetujte se sa bankom ili finansijskim savetnikom ako niste sigurni kako to treba da uradite.

 • Direktno kontaktirajte banku ili prodavca na mreži. Nemojte slediti vezu koja se nalazi u lažnoj e‑poruci.

 • Ako shvatite da je nekim računima pristupljeno ili da su otvoreni pomoću prevare, odmah ih zatvorite.

Šta da radim ako otkrijem da sam bio žrtva prevare?

Moglo bi biti od pomoći da odmah uradite sledeće:

 • Prijavite slučaj lokalnoj policiji.

 • Postavite upozorenje o prevari na kreditne izveštaje. Posavetujte se sa bankom ili finansijskim savetnikom ako niste sigurni kako to treba da uradite.

 • Promenite lozinke i PIN kôdove na svim računima na mreži.

 • Direktno kontaktirajte banku ili prodavca na mreži. Nemojte slediti vezu koja se nalazi u lažnoj e‑poruci.

 • Ako shvatite da je nekim računima pristupljeno ili da su otvoreni pomoću prevare, odmah ih zatvorite.