Oporavak i nastavak rada nakon pada računara

Da li vam se ovo dogodilo? Kasno je i pokušavate da završite hitan projekat za posao. Odlučujete da unesete poslednju malu promenu, a tada… računar se zloslutno zamrzava, ili još gore, vidite „Plavi ekran smrti“ (plavi ekran sa belim tekstom koji vam govori da je računar prestao da radi). Izgleda da se to uvek desi u najgorem mogućem trenutku. Nakon toga, pitate se koliko dokumenata na kojima ste radili se može spasiti, ako je to uopšte moguće.

Činjenica je da se loše stvari dešavaju i dobrim ljudima. Evo kako da preživite pad računara, a da ne izgubite zdrav razum, možda čak i smisao za humor.

Zašto dolazi do pada računara?

Pregledajmo prvo neke od mračnih sila u pozadini pada računara. Pad može izazvati veliki broj stvari, uključujući:

  • Zastareli upravljački program uređaja ili onaj koji ne funkcioniše ispravno,

  • Računarski virus,

  • Oštećeni program ili

  • Problem sa memorijom računara.

Naravno, rešenja za ove probleme takođe su veoma različita. Za više informacija pogledajte sledeće teme:

Prva stvar koju treba uraditi

Kada prestanete da jecate, prvo što treba da uradite jeste da zapišete sve poruke o greškama tačno kako su prikazane. Ovo može biti veoma korisno ako je potrebno da razgovarate sa tehničkom podrškom o problemu. Ako imaju barem nekoliko naznaka za uzrok problema, to će im pomoći da vam bolje i brže pomognu

Zatim ponovo pokrenite računar i otvorite sve dokumente na kojima ste radili da biste videli šta je izgubljeno, ako je uopšte došlo do toga. Na primer, ako ste radili u programu Microsoft Office Word, možda ćete videti okno sa poslednjim verzijama dokumenta koje su sačuvane pre ili tokom pada.

Ako računar ne može da se pokrene ili se računar pokreće, ali se Windows ne pokreće, možda imate ozbiljniji problem. Pokušajte da pokrenete računar korišćenjem opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“. To je opcija za pokretanje operativnog sistema Windows koja koristi poslednje sistemske postavke koje su ispravno funkcionisale. Za više informacija pogledajte odeljak Korišćenje opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“.

Ako korišćenje opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“ ne pomogne, obratite se timu za tehničku podršku proizvođača računara. Čak i u slučaju da je čvrsti disk otkazao, nekada je moguće spasti podatke sa njega. Ako imate još jedan računar, možete potražiti termine „spasavanje podataka“ ili „oporavak čvrstog diska“ na Internetu da biste pronašli alatke koje se mogu preuzeti i sami spasli podatke. Takođe možete pronaći preduzeća koja spasti podatke umesto vas. Očekujte da će proces spasavanja trajati barem nekoliko dana, kao i da ćete morati da pokrijete troškove usluge.

Šta ako ste slučajno izbrisali nešto što vam je potrebno?

Obradovaće vas činjenica da je često moguće opozvati brisanje datoteke. Najpre pokušajte da preuzmete datoteke iz korpe za otpatke. Za više informacija pogledajte odeljak Spasavanje datoteka iz korpe za otpatke. Datoteke izbrisane iz deljenih mrežnih resursa ne idu u korpu za otpatke, ali vam administrator mreže možda može pomoći da preuzmete datoteku izbrisanu iz mrežne fascikle. Ako je datoteka izbrisana iz fascikle na računaru i ne možete da je oporavite iz korpe za otpatke, pokušajte da potražite termin „opozivanje brisanja“ na Internetu kako biste pronašli besplatne ili šerver alatke koje mogu da obave zadatak.

Ako ste slučajno izbrisali tekst iz Microsoft Word dokumenta, a zatim sačuvali (ali ne i zatvorili) dokument, nekad možete vratiti taj tekst. Prvo pokušajte sa korišćenjem funkcije „Opozovi radnju“ (izaberite stavku Datoteka, izaberite stavku Uređivanje, a zatim izaberite stavku Opozovi radnju u većini verzija programa Word). U slučaju da niste sačuvali dokument, ako ga zatvorite bez čuvanja, opozivaju se sve promene koje ste uneli nakon otvaranja. Za više informacija o spasavanju Word dokumenata pogledajte temu Automatsko čuvanje i spasavanje Office datoteka na Web lokaciji Microsoft Office Online. Ako ste već zatvorili dokument, moguće je da je već kasno za spasavanje izbrisanog teksta, ali za svaki slučaj pogledajte odeljak u okviru teme „Automatsko čuvanje i spasavanje Office datoteka“ pod naslovom „Korišćenje konvertora za spasavanje datoteka“.

Šta možete uraditi da biste sprečili buduće padove

Ako koristite operativni sistem Windows Vista, prilikom sledećeg pokretanja operativnog sistema Windows nakon pada, videćete dijalog koji vas pita da li želite da pošaljete poverljivi izveštaj koji će korporaciji Microsoft pomoći da reši problem. Ovo je Windows izveštavanje o greškama. Neće vas spasti ovog puta, ali informacije koje pošaljete danas mogu pomoći da se ovaj problem spreči ubuduće, za vas ili za nekog drugog.

Ako možete da nastavite sa korišćenjem računara nakon pada, potražite najvažnije informacije koje vidite u poruci o grešci u Microsoft bazi znanja. Ukoliko nema poruke o grešci, pokušajte da potražite opis problema (na primer, „prilikom štampanja dolazi do pada računara“).

Ako koristite operativni sistem Windows XP, posetite Web lokaciju Microsoft Update da biste pronašli najnovije upravljačke programe za uređaje ili pogledajte Web lokaciju proizvođača uređaja. Ako koristite operativni sistem Windows Vista, otvorite funkciju „Ažuriranje Windowsa“ za upravljačke programe:

  1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

  2. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.