Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o štampanju slika.

Prikaži sve

Zašto odštampane slike izgledaju nejasno ili zrnasto?

Ako je originalna slika oštra, a odštampana verzija nejasna, verovatno koristite suviše veliki format za štampanje. U načelu, za format pune stranice veličine 20,3x25,4 cm ili 21,6x27,9 cm potreban je fotoaparat od 3 megapiksela. Kvalitet štampe je ograničen ako je veličina datoteke slike mala. Takođe, ako sliku pre štampanja izrežete, može se desiti da kvalitet na većim formatima bude nezadovoljavajući.

Takođe je moguće da je originalna slika bila nejasna ili zrnasta. Postoji više mogućih razloga:

  • Fotografisanje predmeta koji su u pokretu može izazvati nejasnu sliku.

  • Fotografisanje sa kratkom dužinom ekspozicije može dovesti do nejasne fotografije osim ako fotoaparat ne fiksirate na tronožac ili prilikom fotografisanja ne nađete oslonac.

  • Fotografisanje pri slabom osvetljenju bez blica ili bez podešavanja ISO kontrola na fotoaparatu na visoke vrednosti može dovesti do gubitka definicije fotografije i pojave velikog šuma, odnosno zrnaste fotografije.

Kako se vrsta papira odražava na rezultat štampanja?

Vrsta papira koji koristite za štampanje slika je jedini i najvažniji faktor kvaliteta štampanja. Za svakodnevno štampanje možete koristiti običan papir ili papir za inkjet štampače, ali za visoko kvalitetnu štampu (na primer za slike većeg formata) trebalo bi da koristite premium sjajni papir koji se preporučuje za vaš štampač. Ovaj papir je obično sa jedne strane sjajan i izgleda kao uobičajeni papir za štampanje fotografija. Za postizanje najboljih rezultata, uverite se da tip papira koji ste podesili odgovara vrsti papira koja se nalazi u štampaču.

Da li je bitno sa koje strane papira se štampa?

Na premium sjajnom i matiranom papiru često je jedna stranu namenjena za štampanje. Obično je to sjajnija strana papira, ali obavezno pročitajte uputstvo koje ste dobili sa papirom da biste znali kako da ga ubacite u štampač.

Kako da odštampam sliku određene veličine, na primer format 10,1x15,2 cm ili 20,3x25,4 cm?

Kada slike štampate iz fascikle „Slike“ ili Foto-galerije, sa liste predložaka možete odabrati najčešće formate za štampanje. Pošto se većina digitalnih fotografija u potpunosti ne uklapa u standardni okvir, može se desiti da u okviru ima praznog prostora. Da biste ovo izbegli, u oknu „Popravi“ u Foto-galeriji sliku možete izrezati u odgovarajući format za štampu, a zatim odštampati izrezanu verziju slike. Za više informacija pogledajte odeljak Izrezivanje slike.

Koja je funkcija opcije „Uklopi sliku u okvir“?

Digitalne slike obično ne odgovaraju standardnim proporcijama štampanja. Obično štampač to rešava tako što sliku odštampa u punoj veličini ostavljajući praznine tamo gde je slika suviše uska ili kratka da bi se uklopila u okvir. Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Uklopi sliku u okvir, Windows će povećati sliku toliko da se ona odštampa u formatu koji ste naznačili, mada će mali deo slike preći preko okvira i neće biti odštampan.

Ilustracija koja prikazuje kako opcija „Uklopi sliku u okvir“ utiče na odštampane slike
Slika pre i posle korišćenja opcije „Uklopi sliku u okvir“

Šta će se desiti ako pokušam da odštampam jednu kopiju slike na predlošku na kome ima mesta za nekoliko slika?

Windows štampa samo zahtevani broj kopija da bi se uštedelo mastilo. Na primer, ako pokušate da odštampate sliku formata 10,1x15,2 cm na stranicu čiji je format okvira 10,1x15,2 cm, štampa se samo jedna slika dok je ostatak stranice prazan.

Zašto se prilikom izbora postavki štampanja, na primer veličine papira i kvaliteta štampe, s vremena na vreme opcije menjaju?

Po podrazumevanoj vrednosti, u dijalogu „Štampanje slika“ prikazuju se samo one postavke veličine papira, vrste papira i kvaliteta štampe koje daju najbolje rezultate. Na primer, ako odaberete opciju za štampanje na sjajnom papiru, a zatim odštampate na koverti, nećete dobiti zadovoljavajuće rezultate. Zbog toga ova kombinacija može biti nedostupna.

Ako isključite ovu meru zaštite, uvek će vam biti prikazane sve opcije i kombinacije čak i ako one ne daju dobre rezultate štampe. Da biste videli sve opcije, izvršite ove korake: Na traci sa alatkama u fascikli „Slike“ kliknite na dugme Odštampaj. U dijalogu Štampanje slika kliknite na dugme Opcije, zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži samo opcije koje su kompatibilne sa mojim štampačem.