Reprodukcija CD-a ili DVD-a

U programuWindows Media Player možete da reprodukujete audio CD-ove ili CD-ove sa podacima koji sadrže muzičke ili video datoteke (takođe poznate kao CD-ovi medija) i video CD-ove (VCD-ove). VCD-ovi su slični DVD-ovima, iako kvalitet video zapisa nije jednako dobar.

Da biste reprodukovali DVD-ove, na računaru morate imati DVD jedinicu i instaliran kompatibilni DVD dekoder. Ako naiđete na grešku koja označava da vam nedostaje DVD dekoder, u dijalogu poruke o grešci izaberite stavku Web pomoć da biste saznali kako možete da ga nabavite.

Prikaži sve

Reprodukcija CD-a ili DVD-a

  1. Pokrenite Player i ubacite CD ili DVD koji želite da reprodukujete u disk jedinicu. Obično, disk će početi da se reprodukuje. Ako se to ne desi ili ako želite da izaberete disk koji je već ubačen, kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite disk jedinicu u kojoj se nalazi disk.

  2. Za DVD ili VCD izvršite sledeću radnju:

    • U oknu liste izaberite naslov DVD-a ili ime odeljka.

    • U oknu liste kliknite dvaput na segment VCD-a.

Preskakanje pesama tokom reprodukcije CD-a

Tokom reprodukcije CD-a možete da preskočite pesme koje vam se ne dopadaju. Da biste preskočili pesmu, uradite sledeće:

  1. Izaberite karticu Reprodukuje se.

  2. Kliknite na dugme SledećeSlika dugmeta „Sledeće“ tokom reprodukcije pesme. Pesma će biti preskočena i postati zatamnjena na spisku numera. Ako je uključena opcija ponovne reprodukcije, pesma neće biti reprodukovana tokom sesije reprodukcije. Ako slučajno preskočite pesmu koju biste želeli da čujete, kliknite dvaput na pesmu na spisku numera. Pesma će odmah početi da se reprodukuje i više neće biti preskakana.