Windows Media Player možete da koristite za reprodukciju datoteka digitalnih medija koje se nalaze u biblioteci programa Player, u fascikli na računaru, mrežnoj fascikli ili na Web lokaciji.

Ako smatrate da se datoteke reprodukuju prebrzo u programu Player, pokušajte da instalirate nove upravljačke programe za zvučnu karticu. Za više informacija pogledajte Web lokaciju proizvođača ili potražite ispravke upravljačkih programa na Web lokaciji Windows Update.

Prikaži sve

Reprodukcija datoteke u biblioteci

 1. Izaberite karticu Biblioteka i potražite album ili stavku koje želite da reprodukujete.

  Ako u biblioteci nije prikazan tip medija koji tražite (na primer, prikazana je muzika, a vi želite da umesto nje vidite video zapise), na traci adrese kliknite na dugme Izaberi kategorijuSlika dugmeta „Izaberi kategoriju“, a zatim izaberite drugu kategoriju.
 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Prevucite stavku u okno liste.

   U okno liste možete da prevučete pojedinačne stavke (poput jedne ili većeg broja pesama) ili kolekcije stavki (poput jednog ili većeg broja albuma, izvođača, žanrova, godina ili ocena).

   Ako okno liste nije vidljivo, kliknite na dugme Prikaži okno listeSlika dugmeta „Prikaži okno liste“ blizu polja za pretragu.
   Ako okno liste već sadrži druge stavke, možete da ih uklonite tako što ćete kliknuti na dugme Obriši okno listeSlika dugmeta „Obriši okno liste“.
  • Kliknite dvaput na datoteku da biste započeli njenu reprodukciju.

   U zavisnosti od toga na šta se kliknuli dvaput, može se reprodukovati nekoliko stavki. Da biste reprodukovali samo jednu stavku, prevucite je u okno liste.

Napomena

 • Ako Player ne može da reprodukuje određenu datoteku, problem je možda povezan sa pravima na korišćenje medija. Pogledajte odeljak Najčešća pitanja o DRM za više informacija o rešavanju problema sa pravima na korišćenje medija.

Reprodukcija pauzirane ili zaustavljene datoteke

 1. Kliknite na dugme ReprodukujSlika dugmeta „Reprodukuj“.
 2. Da biste se premestili na određeno mesto u datoteci, pomerite klizač TražiSlika klizača za pretragu do tačke koju želite da reprodukujete.

  Klizač nije dostupan za sve datoteke.

Reprodukcija datoteke sa Web stranice

 • Kliknite na vezu na Web stranici.

  Ako imate poteškoća prilikom reprodukcije datoteka sa Web stranica kada koristite pregledač Netscape, možda ćete morati ponovo da instalirate dodatnu komponentu programa Windows Media Player za program Netscape Navigator sa Microsoft Web lokacije. Da biste dodali ili uklonili dodatnu komponentu, morate da se prijavite kao administrator ili član administratorske grupe.

Reprodukcija datoteke koja se ne nalazi u biblioteci

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

  Ako meni Datoteka nije vidljiv, prikažite klasične menije.

 2. Dođite do odgovarajuće lokacije, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori. Možete da navedete sledeće vrste lokacija:

  • \\server\sadržaj\imedatoteke

  • file://\\server\sadržaj\imedatoteke

Reprodukcija datoteke na Internetu unošenjem URL adrese za datoteku

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori URL adresu.

  Ako meni Datoteka nije vidljiv, prikažite klasične menije.

 2. Otkucajte URL adresu datoteke i kliknite na dugme U redu. Možete da navedete sledeće vrste lokacija:

  • mms://server/imedatoteke (na primer, datoteke sa oznakom tipa datoteke .wma, .wmv ili .mp3)

  • http://server/imedatoteke

  • mms://server/sami.asf?SAMI=http://server/sami/sami_demo.smi (Synchronized Accessible Media Interchange (SAMI) datoteka)

Reprodukcija odeljka datoteke

Neke datoteke sadrže markere koji su poput numera na CD-u. Ako reprodukujete datoteku koja sadrži markere, možete da pređete na željeni odeljak datoteke tako što ćete izabrati marker tog odeljka.

 • U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Markeri datoteke, a zatim izaberite marker koji želite.

  Ako meni Prikaz nije vidljiv, prikažite klasične menije.

Nastavak reprodukcije datoteka prilikom promene korisnika

Player automatski zaustavlja reprodukciju datoteke kada koristite funkciju „Brza promena korisnika“ da biste promenili korisnika računara. Ako želite da se reprodukcija nastavi, izvršite sledeću radnju:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite stavku Više opcija.

 2. Na kartici Player opozovite izbor u polju za potvrdu Zaustavi reprodukciju pri prebacivanju na drugog korisnika.

Stalna reprodukcija datoteka u sažetom režimu

Možete da odaberete da reprodukujete datoteke sa doslednim imenima u sažetom režimu. Na primer, to je korisno ako vaše preduzeće preusmerava poruke govorne pošte u vaš program za e‑poštu. Imajte na umu da će Player ostati u trenutnom režimu prikaza ako je bio aktivan prilikom reprodukcije datoteke.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite stavku Više opcija.

 2. Na kartici Player potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni u sažetom režimu za imena datoteka koja sadrže sledeći tekst.

 3. U okviru za tekst otkucajte celo ili deo imena datoteke koju želite da reprodukujete u sažetom režimu.

  Ako je reprodukcija pesme ili video zapisa prekinuta slušanjem druge stavke medija, kao što je snimak govorne pošte, pritisnite tastere CTRL+B da biste nastavili reprodukciju prvobitne stavke.