Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o reprodukovanju audio ili video datoteka u programu Windows Media Player. Ako vaše pitanje nije ovde prikazano, pogledajte odeljak Windows Najčešća pitanja o programu Media Player na mreži.

Prikaži sve

Šta mogu da uradim po pitanju audio problema, npr. pucketanja, krčanja ili zvukova koji se reprodukuju prebrzo ili presporo?

Ukoliko se problem dešava sa većinom datoteka koje reprodukujete (ne samo sa određenim datotekama), možda je softver upravljačkog programa za vašu zvučnu karticu (naziva se i kontroler zvuka ili audio uređaj) zastareo. Možete proveriti da li postoje ispravke tako što ćete izvršiti neke od sledećih radnji.

 1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Da li postoje ispravke?, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako budu pronađene ispravke, izaberite stavku Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

U nekim slučajevima možda ćete morati da preuzmete softver upravljačkog programa direktno sa Web lokacije proizvođača računara ili zvučne kartice.

Šta mogu da uradim po pitanju problema sa video zapisom, npr. sa zelenim ili ružičastim linijama na ekranu, treperenjem ili isprekidanim video zapisom, situacijama kada se Player ne odaziva prilikom reprodukcije i slično?

Ukoliko se problem dešava sa većinom video datoteka koje reprodukujete (ne samo sa određenim datotekama), možda je softver upravljačkog programa za vašu grafičku karticu (naziva se i video adapter ili grafički adapter) zastareo. Proverite da li postoje ispravke za softver upravljačkog programa za grafičku karticu, kao i da li postoje ispravke za Microsoft DirectX tako što ćete izvršiti neku od sledećih radnji.

 1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako budu pronađene ispravke, izaberite stavku Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

U nekim slučajevima možda ćete morati da preuzmete softver upravljačkog programa direktno sa Web lokacije proizvođača računara ili grafičke kartice.

Ukoliko ažuriranje softvera upravljačkog programa ne reši problem, pokušajte da smanjite (ili isključite) video ubrzanje tako što ćete izvršiti sledeću radnju.

 1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

 2. Na kartici Više opcija za postavke izaberite karticu Rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Promeni postavke.

  Imajte na umu da neki od upravljačkih programa video kartica ne dozvoljavaju promenu postavki.

 3. Prevucite klizač Hardversko ubrzanje prema opciji Nijedno da biste isključili ili smanjili video ubrzanje.

Zašto Player prikazuje vizuelizaciju umesto video prikaza (ili poruku o grešci) kada reprodukujem .avi, .mpg, .mpeg ili neku drugu video datoteku?

Na računaru možda nije instaliran video kodek koji je potreban za dekodiranje i prikazivanje video zapisa.

Na primer, ako pokušavate da reprodukujete datoteku koja je kodirana pomoću DivX video kodeka, a na računaru nemate instaliran taj kodek, verovatno ćete čuti zvučni deo datoteke, ali nećete videti video zapis.

Isto tako, ukoliko pokušavate da reprodukujete datoteku koja je kodirana pomoću MPEG-2 video kodeka i ako nemate kompatibilni MPEG-2 dekoder (naziva se i DVD dekoder) instaliran na računaru, može se pojaviti poruka o grešci ili može doći do drugih problema sa reprodukovanjem.

Za informacije o pronalaženju i preuzimanju kodeka pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja. Za više informacija o instaliranju MPEG-2 dekodera na računaru posetite Web stranicu Dodatne komponente za DVD dekoder.

Zašto ne mogu da reprodukujem, narezujem ili sinhronizujem zaštićene datoteke koje sam preuzeo sa prodavnice na mreži?

Postoji nekoliko razloga koji sprečavaju reprodukovanje, narezivanje ili sinhronizaciju zaštićenih datoteka preuzetih sa prodavnice na mreži.

 • Kopirali ste zaštićenu datoteku sa jednog računara na drugi, a prodavnica na mreži vam nije izdala nova prava na korišćenje medija (naziva se i licenca) za drugi računar.

  U nekim slučajevima možda ćete moći da rešite problem tako što ćete se povezati sa Internetom, prijaviti se na prodavnicu na mreži i pokušati da reprodukujete datoteku. U drugim slučajevima, možda ćete opet morati da preuzmete datoteku sa prodavnice na mreži, posetite Web lokaciju prodavnice na mreži i dodate još jedan računar na vaš nalog ili da se obratite prodavnici na mreži za dodatnu pomoć.

 • Prava na korišćenje medija koje izdaje prodavnica na mreži mogu ograničavati način na koji koristite datoteku.

  Na primer, tip naloga kod prodavnice na mreži može vam dozvoljavati da reprodukujete datoteku, ali ne i da je narezujete na audio CD-ove. Ukoliko se to desi, možda ćete moći da narežete datoteku na audio CD ako je kupite u prodavnici na mreži (umesto da je „iznajmljujete“ kao deo mesečnog pretplatnog naloga).

 • Komponente upravljanja digitalnim pravima (DRM) na računaru su zastarele ili oštećene.

  U nekim slučajevima možda ćete moći da rešite problem tako što ćete se povezati sa Internetom, pokušati da reprodukujete zaštićenu datoteku i zatim prihvatiti upite koji se pojave da biste ažurirali DRM komponente.

Za više informacija o rešavanju problema sa zaštićenim datotekama pogledajte odeljak Windows Media Player DRM: najčešća pitanja.

Kako da vidim broj pesama i ukupno vreme potrebno za reprodukovanje u okviru izabrane liste?

Broj stavki i ukupno vreme reprodukcije za grupu datoteka možete prikazati na dva načina.

 • Da biste videli broj stavki i ukupno vreme reprodukcije za sve ili neke od pesama u biblioteci, izaberite pesme koje želite da koristite. (Da biste izabrali više susednih stavki, pritisnite i držite taster SHIFT prilikom vršenja izbora. Da biste izabrali stavke koje nisu uzastopne, prilikom izbora pritisnite i držite taster CTRL. Da biste izabrali sve stavke, pritisnite tastere CTRL+A.).

  Ukupan broj izabranih pesama i ukupno vreme reprodukcije nakratko će biti prikazani sa desne strane klizača Jačina zvukaSlika klizača za podešavanje jačine zvuka.
 • Da biste videli broj stavki i ukupno vreme reprodukcije za određeni spisak numera, kreirajte spisak numera u oknu „Lista“ prevlačenjem pesama iz biblioteke u okno „Lista“ ili otvaranjem postojećeg spiska numera tako što ćete kliknuti na dugme Spiskovi numera u oknu za navigaciju, kliknuti desnim tasterom miša na spisak numera koji želite da koristite i izabrati stavku Uredi u oknu „Lista“.

  Kada se spisak numera pojavi u oknu „Lista“, broj stavki koje sadrži i ukupno vreme reprodukcije pojaviće se u gornjem delu okna „Lista“ (u oblasti u kojoj se obično nalazi omot albuma). Ukoliko se pesma trenutno reprodukuje, možda ćete morati da kliknete na dugme Zaustavi da bi se vreme reprodukcije i broj stavki prikazali.

Opcija pretapanja ne funkcioniše. Šta mogu da uradim?

Ako opcija pretapanja ne funkcioniše, pokušajte da izvršite sledeće radnje:

 • Uverite se da reprodukujete Windows Media Audio (WMA) ili MP3 datoteke koje su uskladištene na računaru ili na CD-u sa podacima umesto reprodukovanja pesama direktno sa audio CD-a. Opcija pretapanja ne funkcioniše sa audio CD-ovima.

 • Testirajte pretapanje sa pesmama koje su ripovane u isto vreme. Opcija pretapanja možda neće funkcionisati ako datoteke imaju različite brzine uzimanja uzoraka ili dubine bita, različite brojeve audio kanala ili ako neka datoteka sadrži druge vrste tokova pored audio toka (kao što je video, skripta ili HTML).

 • Proverite da li reprodukujete datoteke koje su ripovane sa istom postavkom zaštite od kopiranja. Da bi pretapanje funkcionisalo, sve datoteke koje reprodukujete moraju da imaju uključenu zaštitu od kopiranja ili kod svih mora biti isključena zaštita od kopiranja.

 • Testirajte pesme sa velikom jačinom zvuka na početku i na kraju jer pretapanje utišava te delove.

 • Pomerite klizač za preklapanje na krajnju desnu stranu (radi maksimalnog preklapanja) da biste dobili najbolju priliku da čujete preklapanje u najrazličitijim pesmama.

Kada kliknem na vezu do audio ili video datoteke na Web stranici, datoteka se ne reprodukuje dok ne kliknem desnim tasterom miša na vezu, izaberem stavku Sačuvaj cilj kao i zatim je sačuvam na radnu površinu. Kako to može da se izbegne?

Ukoliko se od vas traži da sačuvate ciljnu datoteku, Windows Media Player možda nije konfigurisan za automatsku reprodukciju određenog tipa datoteke (npr. .mp3 ili .m3u).

Možda ćete moći da rešite problem tako što ćete promeniti podrazumevane postavke programa. Za više informacija pogledajte pitanja u ovoj temi o podešavanju programa Windows Media Player kao podrazumevanog plejera za određeni tip datoteke.

Kako da učinim Windows Media Player podrazumevanim programom za reprodukciju tipa datoteke?

Windows Media Player možete da učinite podrazumevanim programom za reprodukciju brojnih tipova datoteka (formata). Da biste promenili datoteke koje Player automatski reprodukuje, morate da budete prijavljeni kao administrator ili član administratorske grupe.

 1. Otvorite opciju „Podrazumevani programi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Podrazumevani programi.

 2. Izaberite stavku Postavite podrazumevane programe.

 3. Na listi Programi izaberite Windows Media Player, a zatim izaberite stavku Odaberite podrazumevane vrednosti za ovaj program.

 4. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored tipova datoteka koje želite da Windows Media Player reprodukuje po podrazumevanoj vrednosti.

  Ukoliko ne želite da Windows Media Player reprodukuje određeni tip datoteke po podrazumevanoj vrednosti, vratite se na stavku „Postavite podrazumevane programe“ i odaberite drugi program koji će biti podrazumevani plejer za taj tip datoteke.

  Imajte na umu da Player možda neće moći da reprodukuje datoteku, iako ste izabrali odgovarajući tip datoteke. Do toga može doći ako datoteka koristi kodek koji nije instaliran na računaru. Za informacije o pronalaženju i preuzimanju kodeka pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja.

  Takođe imajte na umu da Windows Media Player ne može biti postavljen kao podrazumevani program za sve tipove datoteka koje Windows Media Player može da reprodukuje. Za više informacija o svim tipovima datoteka koje Player podržava posetite Windows Web stranicu Media Player multimedijalni formati datoteka.

Zašto se pojavljuje greška kada pokušam da reprodukujem tokove podataka sa određenih servera?

Ovo se može dogoditi iz više razloga.

 • Vaš računar ili server mogu imati privremenih problema sa povezivanjem.

 • Ukoliko koristite računar na poslu, administrator mreže je možda blokirao određene tipove tokova podataka.

 • Windows Media Player možda nije pravilno konfigurisan.

  Za informacije o konfigurisanju programa Player za tokove podataka pogledajte odeljak Koje protokole Windows Media Player koristi za tokove podataka?

 • Server možda nije pravilno konfigurisan.

  Na primer, ako se na serveru koristi Windows Media Services 4.1 ili starija verzija, protokoli kontrole Windows Media Services servera možda neće biti pravilno konfigurisani za tokove podataka do programa Windows Media Player 11. Za više informacija pogledajte Windows Media Services - najčešća pitanja na mreži.

Zašto se Windows Media Player često ne odaziva ili zatvara neočekivano?

Windows Media Player komunicira sa velikim brojem komponenti sistema, uključujući upravljačke programe hardvera, audio i video kodeke i DirectShow filtere. Player nailazi na probleme zbog neispravne ili nekompatibilne komponente dobavljača softvera koji nije Microsoft.

Preporučujemo da budete pažljivi kada instalirate kodeke koji se ne nalaze na listama lokacije WMPlugins.com ili Microsoft.com, npr. besplatne pakete kodeka dostupne na Internetu za koje se tvrdi da uključuju kodeke raznih preduzeća ili organizacija. Poznato je da postoje nekompatibilnosti sa nekim od tih paketa kodeka koje mogu da izazovu ozbiljne probleme sa reprodukcijom u programu Windows Media Player i u drugim multimedijalnim programima, dovedu do oštećenja sistema i otežaju Microsoft podršci da odredi i reši probleme sa reprodukcijom.

Zato nikako ne podržavamo instaliranje ovih vrsta paketa kodeka i preporučujemo da ih uklonite ako ste ih instalirali i ako imate problema sa programom Player. Preporučujemo da kodeke, filtere ili dodatne komponente instalirate samo sa pouzdanih, ovlašćenih izvora, kao što je Web lokacija zvaničnog dobavljača. Čak i u tom slučaju, preporučujemo da budete oprezni, zato što veliki broj dobavljača kodeka nudi minimalnu korisničku podršku.

Takođe preporučujemo da postavite tačke vraćanja sistema pre instaliranja bilo kakvih komponenti digitalnih medija. Na taj način možete vratiti originalnu konfiguraciju sistema, ukoliko bude potrebno. Za više informacija o postavljanju tačke vraćanja pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?

Za više informacija o kodecima pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja.

Kako da sprečim automatsku reprodukciju video zapisa u režimu celog ekrana?

Windows Media Player obično reprodukuje video zapise u režimu celog ekrana samo kada kliknete na dugme Prikaži ceo ekranSlika dugmeta „Prikaži ceo ekran“ili pritisnete tastere ALT+ENTER. Međutim, video zapisi se ponekad automatski reprodukuju u režimu celog ekrana.

Do ovog problema obično odlazi ako koristite više monitora i ako je grafička kartica (naziva se i video adapter ili grafički adapter) konfigurisana da koristi režim kloniranja (režim sa više monitora koji prikazuje istu sliku na dva ili više monitora). Problem za prikazivanjem na celom ekranu možete rešiti isključivanjem režima kloniranja za jedan ili više monitora.

U nekim slučajevima, ovaj problem se javlja ako je grafička kartica konfigurisana da koristi režim zumiranja (režim koji omogućava uvećavanje dela ekrana). Problem za prikazivanjem na celom ekranu možete rešiti isključivanjem režima zumiranja.

Koraci potrebni za isključivanje režima kloniranja ili zumiranja zavise od modela grafičke kartice i verzije upravljačkog programa grafičke kartice. Slede opšta uputstva. Za uputstva za određenu hardversku konfiguraciju posetite Web lokaciju proizvođača računara ili grafičke kartice.

 1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

 2. Izaberite stavku Više opcija za postavke, pronađite postavku režima kloniranja ili zumiranja na nekoj od kartica (počnite sa bilo kojom karticom koja sadrži brend ili ime modela grafičke kartice), a zatim isključite funkciju.