Reprodukcija video zapisa i gledanje slika u programu Windows Media Center

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Slike možete da gledate kao projekciju slajdova pomoću programa Windows Media Center. Možete da koristite različite kriterijume za pretragu da biste pronašli datoteke digitalnih medija poput filmova, video zapisa, muzike, slika ili snimljenih TV emisija. Ove datoteke se skladište u biblioteke na Windows Media Center računaru.

Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete automatski da se krećete kroz biblioteke slika i video zapisa.

Prikaži sve

Pronalaženje i reprodukcija video datoteke

Kada vam je potrebna pomoć da biste pronašli video datoteku, pokušajte da promenite način na koji Windows Media Center grupiše video zapise.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka video zapisa.

 2. Krećite se do nekog kriterijuma za sortiranje i pronađite datoteku. Datoteke možete da sortirate po fasciklama ili datumu snimanja.

 3. Pronađite video zapis koji želite da gledate, a zatim kliknite na video datoteku da biste je reprodukovali.

Promena boje pozadine video zapisa

Da biste izbegli ucrtavanje ekrana na plazma ekranima visoke tehnologije tokom reprodukcije video zapisa, možete da promenite boju pozadine. (Do ucrtavanja ili trajnosti dolazi ako duže vreme ostavite nepromenjenu sliku na ekranu. Možda ćete videti blagi trag slike kada je zameni nova slika.)

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, Opšte postavke, Vizuelni i zvučni efekti, a zatim kliknite na dugme Boja pozadine video zapisa.

 2. Za boju pozadine video zapisa, kliknite na dugme - ili + da biste promenili boju pozadine. Podrazumevana boja je crna, iako boja ima opseg od 90 do 10 procenata sive, a zatim bela.

Pronalaženje i pregledanje datoteke slika

Kada vam je potrebna pomoć da biste pronašli datoteku slika, pokušajte da promenite način na koji Windows Media Center grupiše slike.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do nekog kriterijuma za sortiranje i pronađite sliku. Datoteke možete da sortirate po datumu snimanja, fasciklama ili oznakama. Da biste saznali više o oznakama i načinu njihovog korišćenja, pogledajte odeljak Označavanje slika zbog lakšeg pronalaženja.

 3. Izaberite sliku koju želite da prikažete.

Reprodukcija projekcije slajdova

Projekcija slajdova je niz slika koje su obično grupisane zajedno u fascikli, po datumu snimanja ili po oznaci. Koristite dugmad na traci sa alatkama projekcije slajdova za reprodukciju, zaustavljanje, prelazak na prethodni ili sledeći slajd ili završetak projekcije slajdova.

Slika kontrola prenosa
Kontrole prenosa

Ako traka sa alatkama nije prikazana, pomerajte pokazivač po ekranu i traka će se pojaviti u donjem desnom uglu ekrana.

Takođe, možete da odaberete reprodukciju projekcije slajdova sa muzikom. To vam omogućava da uživate u slikama i muzici zajedno. Za više informacija o reprodukciji muzike tokom projekcije slajdova, pogledajte odeljak Slušanje muzike.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Kliknite na kolekciju slika. U zavisnosti od toga kako je Windows Media Center grupisao sadržaj, slike su sortirane po fasciklama, datumu snimanja ili oznakama.

 3. Kliknite na dugme reprodukuj projekciju slajdova.

Prilagođavanje projekcije slajdova

Možete da navedete redosled kojim se slike prikazuju, da odredite da li se prikazuju slike iz potfascikli, da li se natpisi pojavljuju ili ne, prikažete informacije o pesmi, odredite tip prelaza koji želite, trajanje prelaza i boju pozadine.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, a zatim na dugme Slike. Prilagodite projekciju slajdova pomoću opcija na ekranu.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali prilagođavanja projekcije slajdova.