POP3, SMTP i drugi tipovi servera e‑pošte

Kada podešavate nalog e‑pošte u programu Windows pošta, od vas će se tražiti da izaberete tip servera e‑pošte koji nalog koristi. Windows pošta podržava sledeće tipove servera e‑pošte. Ako niste sigurni koji tip vaš nalog koristi, obratite se dobavljaču e‑pošte.

  • U slučaju Post Office Protocol 3 (POP3) servera, dolazne e‑poruke nalaze se na serveru dok ne proverite e‑poštu, a tada se poruke prenose na računar. POP3 je najčešći tip naloga za ličnu e‑poštu. Poruke se obično brišu sa servera kada proverite e‑poštu.

  • Internet Message Access Protocol (IMAP) serveri vam dozvoljavaju da radite sa e‑porukama bez prethodnog preuzimanja na računar. Možete pregledati, izbrisati i organizovati poruke direktno na serveru e‑pošte, a kopije su uskladištene na serveru dok ne odaberete da ih izbrišete. IMAP se obično koristi za poslovne naloge e‑pošte.

  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) serveri rukuju slanjem e‑poruka na Internet. SMTP server rukuje odlaznom e‑poštom i koristi se zajedno sa POP3 ili IMAP serverom dolazne e‑pošte.

Napomene

  • Windows pošta takođe podržava dodatne tipove servera: Network News Transfer Protocol (NNTP), koji se koristi za čitanje i objavljivanje poruka diskusionih grupa i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), koji se koristi za pristup uslugama kataloga.

  • Windows pošta ne podržava HTTP:// protocol, koji je Outlook Express koristio za pristup usluzi Hotmail i drugim uslugama e-pošte zasnovanim na Webu. Za više informacija o pristupu e-pošti zasnovanoj na Webu posetite Web lokaciju korporacije Microsoft.