Objavljivanje poruke u diskusionoj grupi

Pisanje poruke diskusione grupe je kao pisanje e‑poruke, osim što pišete većoj publici. Umesto da šaljete poruku maloj grupi primalaca, poruka se objavljuje u javnoj diskusionoj grupi i može je pročitati svako ko se pretplati na tu diskusionu grupu.

Imajte na umu da se morate pretplatiti na diskusionu grupu da biste objavljivali poruke u diskusionoj grupi. Za više informacija pogledajte odeljak Pretplaćivanje na diskusionu grupu.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. Na listi „Fascikle“ izaberite diskusionu grupu u kojoj želite da objavite poruku.

  3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Nova objava.

  4. Otkucajte temu poruke u polju Tema. Windows pošta ne može da objavi poruku koja ne sadrži temu.

  5. Napišite poruku i kliknite na dugme Pošalji.

Napomene

  • Da biste poslali poruku većem broju diskusionih grupa na istom serveru diskusionih grupa, kliknite na ikonu pored stavke Diskusione grupe u prozoru pisanja poruke. U dijalogu Izbor diskusione grupe izaberite jednu ili više diskusionih grupa na listi (držite taster CTRL da biste izabrali više diskusionih grupa), a zatim kliknite na dugme Dodaj. Možete da birate između svih diskusionih grupa ili samo između onih na koje ste se pretplatili tako što ćete izabrati stavku Prikaži samo pretplaćene diskusione grupe.

  • Datu poruku možete poslati u više diskusionih grupa samo ako se sve diskusione grupe nalaze na istom serveru diskusionih grupa. Da biste objavili poruku u diskusionim grupama na drugim serverima diskusionih grupa, kreirajte posebnu poruku za svaki server diskusionih grupa.

  • Poruku koju ste objavili možete otkazati tako što ćete izabrati poruku, izabrati meni Poruka, a zatim i stavku Otkaži poruku. Otkazivanje poruke ne uklanja poruku sa računara čitaoca diskusione grupe ukoliko je ta osoba preuzela poruku pre otkazivanja. Možete otkazati samo poruke koje ste objavili, a ne možete otkazati tuđu poruku.