Plan napajanja je kolekcija hardverskih postavki i postavki sistema koja upravlja načinom na koji računar koristi napajanje. Planovi napajanja vam pomažu u uštedi energije, povećavanju performansi sistema ili postizanju ravnoteže između to dvoje.

Postavke možete promeniti za bilo koji plan napajanja, uključujući i tri podrazumevana plana – „Balansirani“, „Ušteda energije“ i „Visoke performanse“. Podrazumevani planovi zadovoljavaju potrebe većine ljudi u radu sa računarom. Ako ovi planovi ne odgovaraju vašim potrebama, možete jednostavno kreirati sopstveni plan koristeći jedan od podrazumevanih planova kao polaznu tačku.

Prikaži sve

Koja je razlika između plana napajanja i šeme napajanja?

Nema razlike. U starijim verzijama operativnog sistema Windows, planovi napajanja su se nazivali šemama napajanja.

Koji planovi napajanja su dostupni?

Windows pruža sledeće podrazumevane planove kako bi vam pomogao u upravljanju napajanjem računara:

 • Balansirani Omogućava pune performanse kada je to potrebno, a štedi energiju tokom perioda neaktivnosti.

 • Ušteda energije Štedi energiju smanjivanjem performansi sistema. Ovaj plan pomaže korisnicima mobilnih računara da na najbolji način iskoriste kapacitet baterije.

 • Visoke performanse Uvećava performanse i odziv sistema. Korisnici mobilnih računara će možda primetiti da pri korišćenju ovog plana baterija ne traje uobičajeno dugo.

Proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja.

Da biste videli ili promenili postavke napajanja za neki od ovih planova, pogledajte odeljak Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja.

Kako da koristim drugi plan napajanja?

Otvorite merač baterije koji se nalazi na sistemskoj traci poslova na traci zadataka. Kliknite na ikonu baterije Slika merača baterije, a zatim izaberite jedan od tri plana napajanja koji se pojavljuju na meraču baterije:
 • Balansirani. Uspostavlja ravnotežu između uštede energije i performansi

 • Ušteda energije. Štedi energiju

 • Visoke performanse. Uvećava performanse sistema

Proizvođač računara može obezbediti dodatne planove napajanja ili prilagoditi merač baterije.

Izbor plana napajanja u fascikli „Opcije napajanja“ na kontrolnoj tabli

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja izaberite plan napajanja.

Neki od prilagođenih planova proizvođača računara takođe se podrazumevano mogu pojaviti na meraču baterije na mobilnom računaru ili kao jedan od željenih planova na stonom računaru.

Koje postavke mogu promeniti u planu napajanja?

Dok god ne postoje ograničenja koja je postavio administrator sistema, možete promeniti postavke za sve planove napajanja, uključujući i tri podrazumevana plana („Balansirani“, „Ušteda energije“ i „Visoke performanse“), planove koje obezbeđuje proizvođač računara i sve planove koje kreirate za vlastite svrhe. Vaša korisnička prava i konfiguracija hardvera računara mogu ograničiti postavke koje možete promeniti.

Neke od veza u levom oknu fascikle „Opcije napajanja“ na kontrolnoj tabli otvaraju postavke sistema. Promene koje izvršite u postavkama sistema automatski se primenjuju na sve planove napajanja. Promenom postavki sistema možete uraditi sledeće:

 • Obezbediti računar tako što ćete zahtevati lozinku za otključavanje računara kada se vrati iz stanja spavanja.

 • Odabrati šta će računar uraditi kada pritisnete tastere za napajanje i stanje spavanja na tastaturi ili okviru mobilnog računara ili kada zatvorite poklopac mobilnog računara. Na primer, kada pritisnete taster za napajanje, računar može da se isključi ili da ne uradi ništa. Ako računar podržava stanje spavanja i hibernacije, pritisak na taster za napajanje može da postavi računar u jedno od ovih stanja za uštedu energije.

Za pojedinačne planove napajanja možete promeniti i sledeće postavke:

 • Podešavanje računara da uđe u stanje spavanja posle navedenog perioda neaktivnosti. Više informacija potražite u odeljku Isključivanje računara: najčešća pitanja.

 • Prilagođavanje svetline ekrana.

 • Izbor trenutka isključivanja računara tokom perioda neaktivnosti.

Više informacija o promeni postavki plana napajanja potražite u odeljku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja. Više informacija o postavkama sistema potražite u članku o opcijama napajanja na Veb lokaciji „Microsoft pomoć i podrška“.

Može li moj računar da podrži neku postavku plana napajanja ili upravljanja napajanjem?

Nije neophodno. Budući da se konfiguracije hardvera razlikuju na različitim računarima, vaš računar možda ne podržava neke od postavki upravljanja napajanjem koje su dostupne uz ovu verziju operativnog sistema Windows. Windows automatski identifikuje konfiguraciju hardvera na računaru i čini dostupnim samo one postavke koje možete promeniti.

Da biste saznali više o konfiguraciji hardvera računara, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača računara.

Kako da kreiram plan napajanja?

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. U oknu zadatka kliknite na dugme Kreiraj plan napajanja.

 3. Na stranici Kreiranje plana napajanja izaberite plan najbliži tipu plana koji želite da kreirate.

  Na primer, ako želite plan za uštedu energije, izaberite plan Ušteda energije.

 4. U polju Ime plana otkucajte ime plana i kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Promena postavki plana izaberite postavke prikaza i stanja spavanja koje želite da računar koristi kada radi na bateriju i kada je priključen, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Ako koristite mobilni računar, plan se pojavljuje u okviru planova prikazanih na meraču baterije. Ako koristite stoni računar, plan se pojavljuje u okviru željenih planova. Podrazumevani plan na kojem ste zasnovali svoj plan sada se pojavljuje u okviru dodatnih planova.

 6. Uverite se da je izabran plan koji želite da računar koristi.

Zašto ne mogu da izbrišem plan napajanja?

Možda nemate dozvolu da ga izbrišete.

Takođe, možda pokušavate da izbrišete jedan od podrazumevanih planova – „Balansirani“, „Ušteda energije“ ili „Visoke performanse“ – ili plan koji trenutno koristite (aktivni plan). Mogu se izbrisati samo planovi napajanja koje ste sami kreirali ili koje ste dobili od proizvođača računara.

Zašto se neke postavke napajanja ne mogu promeniti?

Ako je vaš računar deo mreže u organizaciji – na primer u školi, vladinoj agenciji ili preduzeću – administrator sistema organizacije je možda onemogućio ili čak uklonio određene postavke pomoću smernica grupe. Ako mislite da vas smernice grupe sprečavaju da promenite postavku koja vam je potrebna za pristup, obratite se administratoru sistema.

Druga mogućnost je da možda nemate potrebna korisnička prava za promenu postavki napajanja zato što je administrator sistema promenio dozvole povezane sa tim postavkama.

Napomena

 • Da biste promenili postavke napajanja na računaru sa kojim ste daljinski povezani (na primer, pomoću veze sa udaljenom radnom površinom), morate biti prijavljeni kao administrator na udaljenom računaru.

Koristim Windows Vista na mobilnom računaru i ne mogu dosledno dobiti potpun utisak korisnika pri radu sa programom Windows‌ Aero (prozirni stakleni dizajn sa animacijom prozora). Postoji li nešto što mogu da uradim?

Da. Ako koristite plan „Ušteda energije“ , Windows ponekad automatski isključuje prozirnost. Ako ne želite da se ovo događa, možete se prebaciti na plan napajanja „Balansirani“. Da biste promenili postojeći plan napajanja:

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja, sa liste planova napajanja izaberite stavku Balansirani.