Kada računar nema dovoljno memorije za sve radnje koje pokušava da izvrši, Windows i drugi programi prestaju da funkcionišu. Da biste sprečili gubitak informacija, Windows će vas obavestiti kada računaru ponestane memorije. Takođe možete da naučite da prepoznate znake nedostatka memorije i da preduzmete korake da sprečite problem.

Koji su znaci nedostatka memorije?

Znaci nedostatka memorije obuhvataju loše performanse, obaveštenja o nedostatku memorije i probleme sa prikazom. Na primer, ako pokušate da otvorite meni u programu kada računaru ponestaje memorije, program će se odazivati sporo ili će izgledati kao da se ne odaziva. Ako se meni pojavi, možda se neće odazivati kada pokušate da izaberete stavku ili neće prikazati sve stavke. Ako izaberete stavku menija, meni će možda nestati i ostaviti prazan prostor na ekranu umesto da prikaže sadržaj dokumenta ili datoteke u kojoj radite.

Zašto dolazi do problema sa nedostatkom memorije?

Računar ima dve vrste memorije, radnu memoriju (RAM) i virtuelnu memoriju. Svi programi koriste RAM, ali kada nema dovoljno RAM-a za program koji pokušavate da pokrenete, Windows privremeno premešta informacije koje bi se obično skladištile u RAM-u u datoteku na čvrstom disku koja se naziva datoteka stranične memorije. Količina informacija koja se privremeno smešta u straničnu memoriju takođe se naziva virtuelna memorija. Korišćenje virtuelne memorije — drugim rečima, pomeranje informacija u straničnu memoriju i iz nje — oslobađa dovoljno RAM-a da bi programi ispravno radili.

Do problema sa nedostatkom memorije dolazi kada računar ostane bez RAM-a i kada ponestane virtuelne memorije. Ovo se može dogoditi kada pokrenete više programa nego što RAM instaliran na računaru može da podrži. Do problema sa nedostatkom memorije takođe može doći kada programi ne oslobode memoriju koja im više nije potrebna. Ovaj problem naziva se preveliko korišćenje memorije ili isticanje memorije.

Kako sprečiti probleme sa nedostatkom memorije

Pokretanje manje programa u istom trenutku može da spreči probleme sa nedostatkom memorije i gubitak informacija. Treba obratiti pažnju na to koji programi pokazuju znake stanja nedostatka memorije i ne pokretati ih istovremeno.

Međutim, nije uvek zgodno ili praktično pokretati ograničen broj programa. Znaci nedostatka memorije mogu da ukazuju na to da je računaru potrebno više RAM-a da bi podržao programe koje koristite. Evo preporučenih načina za otklanjanje ili sprečavanje problema sa nedostatkom memorije:

 • Povećajte veličinu datoteke stranične memorije (virtuelne memorije)

  Windows automatski pokušava da poveća veličinu datoteke stranične memorije prvi put kada na računaru ponestane memorije, ali takođe možete ručno da je povećate na maksimalnu veličinu koju određuje količina instaliranog RAM-a. Iako povećanje veličine datoteke stranične memorije može da pomogne pri sprečavanju problema sa nedostatkom memorije, takođe može da dovede do sporijeg rada programa. Previše dostupne virtuelne memorije usporava programe jer računar brže čita informacije iz RAM-a nego sa čvrstog diska (gde se nalazi datoteka stranične memorije).

  Za više informacija pogledajte odeljak Promena veličine virtuelne memorije.

 • Instalirajte više RAM-a

  Ako primetite znake nedostatka memorije ili ako vas Windows upozori na problem sa nedostatkom memorije, pogledajte informacije koje je ste dobili uz računar ili se obratite proizvođaču računara da biste odredili tip RAM-a koji je kompatibilan sa računarom, a zatim instalirajte više RAM-a. Da biste instalirali RAM, pogledajte informacije koje je obezbedio proizvođač.

  Za više informacija pogledajte odeljak Informacije o količini RAM-a na računaru.

 • Utvrdite da li program koristi previše memorije

  Ako računaru ponestaje memorije svaki put kada pokrenete određene programe, neki od tih programa možda imaju curenje memorije. Da biste zaustavili curenje memorije, morate da zatvorite program. Da biste popravili curenje memorije, potrebno je da proverite da li postoje ispravke za program ili da se obratite izdavaču softvera.

  Da biste utvrdili koji program koristi najviše memorije, sledite ove korake:

  1. Otvorite upravljač zadacima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na traku zadataka i izabrati stavku Upravljač zadacima.

  2. Izaberite karticu Procesi.

  3. Da biste sortirali programe po iskorišćenosti memorije, izaberite stavku Memorija (privatni radni prostor.

  Takođe možete da proverite programske greške i informacije za rešavanje problema pomoću alatke „Prikazivač događaja“:

  1. Otvorite alatku „Prikazivač događaja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim kliknuti dvaput na stavku Prikazivač događaja. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. U levom oknu izaberite stavku Evidencije aplikacija i usluga da biste videli događaje koji predstavljaju greške. Da biste videli opis problema, kliknite dvaput na događaj. Da biste videli da li su dostupne informacije za rešavanje problema, potražite vezu ka pomoći na mreži.

  Za više informacija pogledajte odeljak Koje informacije se prikazuju u evidenciji događaja? (Prikazivač događaja).