Pregled video zapisa u programu Windows Movie Maker

U programu Windows Movie Maker možete da pregledate cele projekte ili manje komponente poput video klipova, prelaza i efekata. Periodično pregledanje projekta na monitoru tokom rada je korisno da biste videli kako izgleda i zvuči, kao i da biste proverili uređivanje. Da biste se uverili da ste u film uvezli željeni sadržaj ili da biste promenili pojedinačne klipove, možete pogledati ili preslušati pojedinačni video ili audio klip.

Takođe, možete da pregledate video efekte i prelaze da biste videli kako izgledaju pre nego što ih dodate u projekat. Da biste ovo uradili, kliknite na efekat ili prelaz u okviru okna „Sadržaj“, a zatim ispod monitora za pregled kliknite na dugme Reprodukuj.

Prikaži sve

Pregled projekta

 1. Dodajte neke klipove na skicu scenarija/vremensku osu.

 2. U meniju Reprodukuj izaberite stavku Premotaj skicu scenarija unazad ili Premotaj vremensku osu unazad, u zavisnosti od prikaza koji koristite. Ovako ćete biti sigurni da će pregled početi na početku projekta.

 3. Ispod monitora za pregled kliknite na dugme Reprodukuj.

Pregled klipa

 1. U oknu „Sadržaj“ kliknite na audio ili video klip koji želite da pregledate.

 2. Ispod monitora za pregled kliknite na dugme Reprodukuj.

Pauziranje ili zaustavljanje projekta

 • Tokom reprodukcije video, audio zapisa, video efekta ili video prelaza na monitoru za pregled, ispod monitora za pregled, sa krajnje leve strane kontrola za reprodukciju kliknite na dugme Pauziraj ili Zaustavi.

Reprodukovanje video zapisa u režimu celog ekrana

 1. Kliknite na video klip na skici scenarija/vremenskoj osi ili u oknu „Sadržaj“ da biste ga izabrali.

 2. U meniju Prikaz izaberite stavku Ceo ekran.

Promena veličine monitora za pregled

 1. Kliknite na video klip na skici scenarija/vremenskoj osi ili u oknu „Sadržaj“ da biste ga izabrali.

 2. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Veličina monitora za pregled, a zatim izaberite stavku Mali ili Veliki.

Napomene

 • Da biste povećali ili smanjili monitor za pregled, takođe možete da kliknete na liniju između monitora za pregled i prozora zbirki i prevučete je levo ili desno.

 • Stvarna veličina i odnos širina/visina monitora za pregled zavise od svojstva video zapisa i postavki za video format i odnos širina/visina. Ove postavke se nalaze u okviru za dijalog Opcije, na kartici Više opcija u programu Windows Movie Maker. Za više informacija o video formatima i postavkama odnosa širina/visina u programu Windows Movie Maker, pogledajte odeljak Promena odnosa širina/visina i video formata.

 • Veličina monitora za pregled koju možete da koristite u programu Windows Movie Maker zavisi od trenutnih postavki rezolucije ekrana na računaru i monitoru. Na primer, ako je prikaz podešen na nižu rezoluciju ekrana, veličina monitora za pregled u programu Windows Movie Maker ne može biti podešena na opciju Veliki. Za informacije o promeni rezolucije ekrana, pogledajte odeljak Promena rezolucije ekrana.

Prelazak na određeni okvir

 • Dok se video reprodukuje ili je pauziran u monitoru za pregled, kliknite na dugmad Prethodni okvir ili Sledeći okvir koja se nalazi ispod monitora za pregled.

Prelazak na određeni klip u projektu

 1. Kliknite na klip na skici scenarija/vremenskoj osi da biste ga izabrali.

 2. U meniju Reprodukuj izaberite stavku Nazad ili Napred.