Ako je sa računarom povezan štampač, možete odštampati digitalne slike. Kvalitet odštampanih slika zavisi od niza faktora, uključujući tip papira za štampanje, izbor mastila i postavke štampača. Pri štampanju slika možete da kontrolišete mnoge od ovih postavki, ali imajte u vidu da će opšti kvalitet i rezolucija digitalne slike koju štampate uticati na konačni rezultat.

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Kliknite na sliku koju želite da odštampate.

  Da biste izabrali više slika, držite taster CTRL dok klikćete na slike koje želite da izaberete.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Odštampaj, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

 4. U dijalogu Štampanje slika izaberite štampač, veličinu papira, kvalitet štampanja, stil štampanja i broj kopija koje želite da odštampate.

  Slika dijaloga „Štampanje slika“
  Dijalog „Štampanje slika“
 5. Kada izaberete način na koji želite da odštampate slike, kliknite na dugme Odštampaj da biste počeli sa štampanjem.

Napomene

 • Slike možete da odštampate i iz fascikle „Slike“.

 • Odnos širina/visina digitalne slike obično se ne podudara sa odštampanom stranicom, tako da slike mogu imati prazne ivice kako bi se obezbedilo njihovo štampanje u celosti. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uklopi sliku u okvir ako želite da odštampate bez ivica. Međutim, ako odaberete ovu opciju, deo slike može biti odsečen.

  Ilustracija koja prikazuje kako opcija „Uklopi sliku u okvir“ utiče na odštampane slike
  Slika pre i posle korišćenja opcije „Uklopi sliku u okvir“