Prikaži sve

Šta je pomoćnik za kompatibilnost programa?

Pomoćnik za kompatibilnost programa otkriva poznate probleme kompatibilnosti kod starijih programa. Pošto pokrenete stariji program u ovoj verziji operativnog sistema Windows, on vas obaveštava ako dođe do problema i nudi njegovo otklanjanje kada sledeći put pokrenete program. Ako je problem kompatibilnosti ozbiljan, pomoćnik za kompatibilnost programa će vas možda obavestiti o tome ili će sprečiti pokretanje programa. Ako dođe do toga, imaćete mogućnost da na Internetu proverite postojanje mogućeg rešenja.

Koje promene će napraviti?

To zavisi od problema, ali sve promene do kojih dođe biće povezane sa time kako Windows pokreće program. U samom programu neće biti napravljene nikakve promene. Na primer, pomoćnik za kompatibilnost programa može rešiti neusaglašenosti pomoću opcije „Kontrola korisničkih naloga“, nove bezbednosne funkcije u ovoj verziji operativnog sistema Windows koja može učiniti vaš računar bezbednijim. Ili može pokrenuti program u režimu koji simulira ranije verzije operativnog sistema Windows. Promene koje pravi pomoćnik za kompatibilnost programa su automatske, tako da nema potrebe da ih vi pravite.

Kako isključiti ili ponovo uključiti ovu funkciju?

Čarobnjak za kompatibilnost programa možete prilagoditi korišćenjem Smernica grupe. Za više informacija o korišćenju smernica grupe posetite Microsoft Web lokaciju za IT stručnjake.

Da li ga mogu pokrenuti ručno?

Ne. Pomoćnik za kompatibilnost programa se pokreće automatski kada otkrije da je došlo do problema kompatibilnosti kod starijeg programa. Međutim, možete koristiti čarobnjak za kompatibilnost programa, zasebnu, ali srodnu funkciju operativnog sistema Windows, na program ili instalacionu datoteku ako ne radi ili se ne može ispravno instalirati. Za više informacija pogledajte odeljak Omogućavanje pokretanja starijih programa u ovoj verziji operativnog sistema Windows‍‍.

U čemu je razlika između pomoćnika za kompatibilnost programa i čarobnjaka za kompatibilnost programa?

Pomoćnik za kompatibilnost programa je automatska funkcija operativnog sistema Windows koja se pokreće kada otkrije problem kompatibilnosti kod starijih programa. Čarobnjak za kompatibilnost programa je alatka koju možete ručno primeniti na program kada primetite da postoji problem kompatibilnosti. Za više informacija pogledajte odeljak Pokretanje čarobnjaka za kompatibilnost programa.