Objavljivanje filma u programu Windows Movie Maker

Kada završite sa radom na projektu, možete da ga objavite kao film. Film je Windows Media datoteka sa oznakom tipa datoteke .wmv ili Audio-Video Interleaved (AVI) datoteka sa oznakom datoteke .avi. Kada objavite film u programu Windows Movie Maker, možete da ga delite sa drugima na više načina — preko računara, narezivog CD-a, narezivog DVD-a, kao prilog e‑poruke ili na video traci u DV kameri.

Prikaži sve

Objavljivanje filma na računaru

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi film.

 2. Kliknite na dugme Ovaj računar, a zatim na dugme Dalje.

 3. U polje Ime datoteke otkucajte ime filma.

 4. U polje Objavi u izaberite gde želite da sačuvate film kada se objavi, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite postavke koje želite da koristite za objavljivanje filma i zatim kliknite na dugme Objavi.

 6. Ako želite da gledate film posle objavljivanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj film kada kliknem na dugme „Završi“.

 7. Kliknite na dugme Završi.

Objavljivanje i narezivanje filma na DVD-u

Da biste objavili i narezali film na DVD, morate da imate Windows DVD Maker, koji je uključen u operativne sisteme Windows Vista Ultimate i Windows Vista Home Premium. Takođe vam je potreban DVD rezač.

 1. Stavite prazan upisivi ili ponovo upisivi DVD u DVD rezač.

 2. Otvorite projekat u programu Windows Movie Maker

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi film.

 4. Kliknite na dugme DVD, a zatim na dugme Dalje. Otvara se Windows DVD Maker.

 5. Završite korake da biste kreirali DVD koristeći Windows DVD Maker.

Objavljivanje i narezivanje filma na upisivi CD

 1. Stavite prazan upisivi ili ponovo upisivi CD u CD rezač.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi film.

 3. Kliknite na dugme Upisivi CD, a zatim na dugme Dalje.

 4. U polje Ime datoteke otkucajte ime filma.

 5. U polje Ime CD-a upišite ime za CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite postavke koje želite da koristite za objavljivanje filma i kliknite na dugme Objavi.

 7. Da biste objavili i narezali film na još jedan upisivi CD, potvrdite izbor u polju za potvrdu Objavi ovaj film na drugom upisivom CD-u, a zatim kliknite na dugme Dalje. Zamenite upisivi CD drugim upisivim CD-om, a zatim ponovite korake od 4 do 6.

Slanje filma kao priloga e‑pošte u e‑poruci

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi film.

 2. Kliknite na dugme E‑pošta, a zatim kliknite na dugmeDalje.

 3. Pošto je film objavljen, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste reprodukovali film u podrazumevanom plejeru pre slanja, kliknite na dugme Reprodukuj film.

  • Da biste sačuvali lokalnu kopiju filma na računaru pored slanja u prilogu e‑poruke, kliknite na dugme Sačuvaj kopiju filma na računaru, unesite ime datoteke sa filmom u polje Ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Da biste priložili film e‑poruci, kliknite na dugme Priloži film.

 5. U podrazumevanom programu za e‑poštu unesite e‑adresu osobe kojoj šaljete film, dodajte bilo kakav tekst u telo poruke i pošaljite poruku.

Snimanje filma na video traku pomoću digitalne video kamere

 1. Uključite digitalnu video (DV) kameru i uverite se da je u režimu reprodukcije (često označeno kao VCR na kameri).

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi film.

 3. Kliknite na dugme Digitalna video kamera, a zatim na dugme Dalje.

 4. Ako imate više digitalnih video uređaja koji su uključeni i koje je Windows Movie Maker pronašao, na stranici Izaberite digitalnu video kameru, izaberite digitalni video uređaj koji sadrži traku na koju želite da snimite film i kliknite na dugme Dalje.

 5. Kada vidite stranicu Premotajte traku, koristeći kontrole prenosa na kameri premotajte traku unazad ili unapred na tačku gde želite da bude snimljen film i kliknite na dugme Dalje.

  Upozorenje

  • Uverite se da nećete presnimiti deo trake koji sadrži snimljeni video zapis koji želite da sačuvate.

 6. Da biste započeli snimanje na traku, kliknite na dugme Da.

  Sačekajte da se film objavi i snimi na video traku. Vreme potrebno da bi se film kreirao i snimio na traku zavisi od dužine filma i sistemskih resursa na računaru. Film možete da pregledate na LCD ekranu na DV kameri dok se snima na traku.

 7. Kliknite na dugme Završi.

Promena lokacije na kojoj se filmovi privremeno čuvaju

Windows Movie Maker koristi lokaciju za privremeno skladištenje datoteka na sledeće načine:

 • Kada objavite film, audio ili filmska datoteka se čuva na lokaciji za privremeno skladištenje dok se datoteka ne objavi.

 • Kada snimite audio naraciju, privremena datoteka se skladišti na lokaciju za privremeno skladištenje, a zatim se uklanja kada se audio datoteka sačuva.

 • Kada objavite film koji želite da priložite e‑poruci, kopija datoteke filma se skladišti na lokaciji za privremeno skladištenje dok se film uspešno ne pošalje.

 • Kada pošaljete film na traku u digitalnoj video (DV) kameri, privremena filmska datoteka koja se kreira skladišti se na ovoj lokaciji dok se film ne snimi na traku.

Podrazumevanu lokaciju za skladištenje možete da promenite u programu Windows Movie Maker. Na primer, možda ćete želeti ovo da uradite ako imate lokaciju za skladištenje sa više slobodnog prostora na disku. Ako vaš disk ima dve particije, možda ćete želeti da izaberete disk na kome ima više prostora za skladištenje.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim u polju Privremeno skladištenje izaberite podrazumevanu lokaciju gde želite da se privremeno čuvaju audio i filmske datoteke.

Izbegavanje uključivanja naslova, autora, autorskih prava, ocene i komentara u objavljeni film

Možete da odaberete opciju da ne uključite informacije, kao što su naslov, autor, autorska prava, ocene i komentari u objavljene filmske datoteke Ako izaberete da ne uključite ove informacije, vaše ime i drugi metapodaci se ne prikazuju kada vi ili neko drugi reprodukuje film u programu Media Player. Za više informacija o unosu informacija o projektu i konačnoj verziji objavljenog filma pogledajte odeljak Dodavanje naslova, imena autora i opisa za film.

Za više informacija o karakteristikama programa Windows Movie Maker koji takođe utiču na privatnost, pogledajte odeljak Windows Movie Maker uredba o privatnosti na Internetu.

Da biste odabrali opciju da ne uključite metapodatke u završeni film, uradite sledeće:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Ne uključuj informacije o naslovu, autoru, autorskim pravima, oceni i komentarima u objavljenu datoteku filma, u zavisnosti od toga da li želite da se prepoznatljive lične informacije uklone iz objavljene datoteke filma.