Čitanje poruka diskusionih grupa

Najjednostavniji način za prikazivanje poruke diskusione grupe u programu Windows pošta jeste da je pročitate u oknu „Pregled“, gde možete prikazati sadržaj poruke bez otvaranja poruke u posebnom prozoru. Ili, ukoliko želite da pogledate veći deo poruke bez pomeranja, možete je otvoriti u posebnom prozoru.

Da biste mogli da čitate diskusionu grupu, morate se pretplatiti na nju. Za više informacija pogledajte odeljak Pretplaćivanje na diskusionu grupu.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. Kliknite na diskusionu grupu (na primer, microsoft.public.games) koja sadrži poruke koje želite da čitate.

  3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Izaberite poruku sa liste poruka da biste je prikazali u oknu „Pregled“.

    • Da biste prikazali poruku u posebnom prozoru, kliknite dvaput na nju na listi poruka.

Savet

  • Kada prikazujete poruke u posebnom prozoru, možete kliknuti na dugmad Prethodno i Sledeće da biste se premestili na prethodnu ili sledeću poruku.