Prepoznavanje opasnih tipova datoteka

Opasni tipovi datoteka su oni koji potencijalno sadrže viruse ili špijunski softver koji bi mogao da ošteti informacije ili programe na računaru. Tipovi datoteka koje se smatraju opasnim obično su programske datoteke (.exe), makroi ili .com datoteke. Većina datoteka sa tim oznakama tipa ne sadrži viruse. Ipak, kada preuzmete ili primite taj tip datoteka u e‑poruci, ne bi trebalo da ih otvarate ukoliko nemate poverenja u izvor ili ako ste očekivali određenu datoteku.

Slede najčešće oznake tipa datoteka koje koriste virusi e‑pošte i druge vrste zlonamernog softvera. Kada primite datoteke sa tim oznakama tipa, sačuvajte ih u nekoj fascikli na računaru i odmah ih skenirajte pomoću ažuriranog antivirusnog programa pre nego što ih otvorite.

Najčešće oznake tipa datoteka

Sledeća tabela opisuje oznake tipa datoteka koje bi mogle da ukažu na to da je datoteka opasna.

Oznaka tipa datoteke Tip datoteke
Oznaka tipa datoteke

.exe

Tip datoteke

Program

Oznaka tipa datoteke

.com

Tip datoteke

MS‑DOS program

Oznaka tipa datoteke

.pif

Tip datoteke

Prečica za MS‑DOS program

Oznaka tipa datoteke

.bat

Tip datoteke

Datoteka komandi

Oznaka tipa datoteke

.scr

Tip datoteke

Datoteka čuvara ekrana

Napomene

  • Neki virusi koriste datoteke sa dve oznake tipa da bi opasne datoteke izgledale bezbedno. Na primer, Dokument.txt.exe ili Slike.jpg.exe. Krajnja desna oznaka tipa datoteke je ona koju će Windows pokušati da otvori. Izuzetno retko će legalna datoteka imati dve oznake tipa, tako da treba da izbegavate preuzimanje ili otvaranje ovog tipa datoteka.

  • Postoje datoteke koje su bezbednije za preuzimanje od programskih ili makro datoteka, kao što su tekstualne datoteke (.txt) ili datoteke slike (.jpg, .gif, .png). Ipak treba da budete oprezni kada su u pitanju nepoznati izvori, s obzirom na to da je poznato da neke od tih datoteka imaju specijalno kreirane formate koji računarski sistem mogu izložiti riziku.