Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Windows Media Center možete da koristite za snimanje filmova i TV programa uživo. Kada snimite TV program ili film, TV program koji ste snimili se čuva kao Microsoft snimljeni TV program sa oznakom tipa datoteke .dvr-ms. Za više informacija o upravljanju snimljenim TV programom i filmovima, pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programom: najčešća pitanja.

Slika kontrola prenosa
Kontrole prenosa

Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Prikaži sve

Pronalaženje snimljenog TV programa i filmova

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme pretraži.

 2. Unesite naslov korišćenjem numeričke tastature.

Snimanje TV programa ili filma

Možete da odaberete da snimite TV program ili film dok se program reprodukuje, tako što ćete ga izabrati u Vodiču ili pomoću funkcije „Pretraživanje“. Kada snimate film ili TV program uživo, program se snima od trenutka kada započnete snimanje. Na primer, ako ste program pogledali do pola, ne možete da snimate od početka kada pritisnete dugme RECORD na daljinskom upravljaču ili kada kliknete na dugme „Snimi“.

 • Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste TV program snimili tokom reprodukcije, pomerite miša, a zatim na kontrolama prenosa kliknite na dugme Snimi.

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, kliknite na dugme vodič, pronađite TV program koji želite da snimite i kliknite na njega desnim tasterom miša, a zatim kliknite na dugme Snimi.

Snimanje TV serije

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme vodič.

 2. Pronađite TV seriju koju želite da snimite i kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim kliknite na dugme Snimi seriju.

Reprodukcija snimljenog TV programa

Da biste pronašli tasterske prečice za gledanje TV programa, pogledajte odeljak Tasterske prečice.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme snimljeni tv sadržaj.

 2. Pomerite se i pronađite snimljeni TV program koji želite da gledate.

 3. Kliknite na snimljeni TV program koji želite da gledate.

 4. Na ekranu informacije o programu kliknite na dugme Reprodukuj.

  Zatim možete da koristite kontrole prenosa da biste snimljeni TV program premotali unapred, unazad, pauzirali ili zaustavili reprodukciju.

  Da biste prilikom reprodukcije snimka videli koliko je vremena prošlo, kliknite na dugme Pauziraj  Slika dugmeta „Pauziraj“ i videćete traku sa vremenskim rasponom.
  Slika trake sa vremenskim rasponom
  Traka sa vremenskim rasponom

Reprodukcija snimljenog filma

 1. Na ekranu početak pomerite se do dugmeta TV i filmovi, a zatim kliknite na dugme snimljeni TV sadržaj ili dvd biblioteka. (DVD biblioteka se pojavljuje ako imate izmenjivač DVD-ova.)

 2. Kliknite na dugme datum snimanja ili naslov, a zatim se krećite do snimljenog filma koji želite da gledate.

 3. Kliknite na film koji želite da gledate, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj.

Snimanje na osnovu ključne reči

Možete da odaberete da snimate TV program i filmove na osnovu ključne reči poput imena glumca, režisera, naslova filma, naslova programa ili opštoj ključnoj reči. Ubuduće, kada se prikazuje TV program ili film koji odgovara navedenim ključnim rečima, TV program ili film će biti snimljeni.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme snimljeni tv sadržaj.

 2. Kliknite na dugme dodaj snimak.

 3. Kliknite na dugme Ključna reč.

 4. Kliknite na dugme Ime glumca, Ime režisera, Naslov filma, Naslov programa ili Opšta ključna reč, u zavisnosti od ključne reči koju želite da koristite za snimanje.

 5. Otkucajte ključnu reč za snimanje, a zatim kliknite na odgovarajuću ključnu reč na listi rezultata.

 6. Kliknite na dugme - ili + za različite postavke da biste naveli kriterijum koji će biti korišćen za prilagođeno snimanje.

 7. Kliknite na dugme Snimi, a zatim na dugme U redu.

Snimanje na osnovu kanala ili vremena

Umesto da snimite jedan TV program ili TV seriju, možete da kreirate prilagođeno snimanje koje vam omogućava da u određenom vremenu snimate određeni kanal.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme snimljeni tv sadržaj.

 2. Kliknite na dugme dodaj snimak, a zatim kliknite na dugme Kanal i vreme.

 3. U okviru stavke Kanal izaberite kanal koji želite da snimite.

 4. U okviru stavke Učestalost, kliknite na dugme - ili + da biste naveli koliko često želite da snimate kanal.

 5. Ako izaberete opciju Snimi jednom zbog učestalosti u okviru stavke Datum, kliknite na dugme - ili + da biste naveli datum snimanja.

 6. U okviru stavke Vreme početka unesite vreme kada želite da počne snimanje.

 7. U okviru stavke Vreme završetka unesite vreme kada želite da se snimanje zaustavi.

 8. U okviru stavke Zadrži kliknite na dugme - ili + da biste naveli koliko dugo želite da zadržite snimljeni program.

 9. Na ekranu ručno snimanje kliknite na dugme Snimi.

Promena naslova pojedinačnog programa ili serije

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme snimljeni tv sadržaj.

 2. Kliknite na dugme dodaj snimak.

 3. Kliknite na dugme Kanal i vreme.

 4. Kliknite na dugme Promeni naslov.

 5. Unesite novi naslov korišćenjem numeričke tastature.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanje opštih opcija za snimanje pojedinačnog programa ili serije

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme postavke.

 2. Kliknite na dugme TV, dugme Snimač, a zatim kliknite na dugme Podrazumevane postavke snimanja.

 3. U okviru stavke Zadrži kliknite na dugme - ili + da biste naveli koliko dugo će biti zadržan snimljeni TV program.

 4. U okviru stavke Kvalitet kliknite na dugme - ili + da biste izabrali kvalitet u kom će TV program biti snimljen.

 5. U okviru stavke Počni kada bude moguće navedite vreme početka snimanja. Možete da odaberete da započnete snimanje Na vreme ili najviše četiri minuta pre planiranog vremena početka programa. Međutim, ako su planirana dva snimka jedan za drugim, a vi navedete dodatno vreme na vreme početka drugog snimka, može doći do neusaglašenosti snimanja.

 6. U okviru stavke Zaustavi kada bude moguće navedite vreme završetka snimanja. Možete da odaberete da zaustavite snimanje Na vreme ili najviše četiri minuta posle planiranog vremena završetka programa. Međutim, ako su planirana dva snimka jedan za drugim, a vi navedete dodatno vreme na vreme završetka prvog snimka, može doći do neusaglašenosti snimanja.

 7. U okviru stavke Željeni jezik zvučnog zapisa kliknite na dugme Engleski ili Bilo koji drugi jezik.

 8. (Samo za serije) U okviru stavke Podrazumevane postavke za snimanje serija navedite koliko snimaka programa želite da zadržite.

 9. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Snimanje samo novih epizoda serije

Tip programa je dostupan samo kada snimate seriju ili više epizoda na osnovu ključne reči.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom  Slika dugmadi sa strelicama nagore i nadole da biste se pomerili do kraja ekrana.
 3. U okviru stavke Podrazumevane postavke za snimanje serija, izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Kliknite na dugme - ili + da biste izabrali opciju Prvo emitovanje za snimanje programa čiji je originalan datum emitovanja za manje od jedne sedmice ili koji nisu označeni kao reprize.

  • Kliknite na dugme Prvo emitovanje & repriza da biste snimili sve programe koji odgovaraju izabranim postavkama.

  • Kliknite na dugme Uživo da biste snimili sve programe u seriji koji se emituju uživo.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanje broja snimaka serije koji se zadržavaju (samo za serije)

Opcija „Zadrži do“ je dostupna samo kada snimate seriju ili više epizoda na osnovu ključne reči.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmadi sa strelicama nagore i nadole da biste otišli do kraja ekrana.
 3. U okviru stavke Podrazumevane postavke za snimanje serija kliknite na dugme - ili + da biste izabrali opciju Zadrži do.

 4. Izaberite broj epizoda u seriji koje se u jednom trenutku skladište u fascikli Snimljeni TV sadržaj. Možete da odaberete da skladištite od jedne do deset epizoda ili opciju Koliko god je moguće. Snimač skladišti do ograničenja koje ste označili.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Dodavanje ili uklanjanje fascikli koje Windows Media Center pretražuje kada traži snimljeni TV sadržaj

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugme Više TV lokacija.

 2. Izvršite korake navedene u okviru stavke Otkrivanje TV-a da biste snimljeni TV program potražili u drugim fasciklama.

Napomena

 • Windows Media Center omogućava jednostavno ripovanje, narezivanje, skladištenje i organizovanje lične muzike, video zapisa, slika i snimljenih TV programa. Poštujte prava drugih na intelektualnu svojinu i nemojte bez dozvole kopirati ili na drugi način upotrebljavati materijal zaštićen autorskim pravima. Primeri materijala koji je zaštićen autorskim pravima uključuju dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekciju, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i kodirani MP3 format).

  Neovlašćeno korišćenje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i kršenje međunarodnog zakona o autorskim pravima i može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava. Kopiranje ili deljenje nedozvoljenog materijala takođe krši Uslove korišćenja, sporazuma koji ste prihvatili kada ste instalirali sistem Windows Vista. Saznajte više o uslovima korišćenja ovde.