Kada izbrišete datoteku sa računara, ona se privremeno skladišti u korpu za otpatke. To vam daje mogućnost da spasite slučajno izbrisane datoteke iz korpe za otpatke i da ih vratite u prethodno stanje na računar.

  1. Na radnoj površini kliknite dvaput na stavku Korpa za otpatke.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste vratili datoteku u prethodno stanje, kliknite na nju i izaberite stavku Vrati u prethodno stanje.

    • Da biste vratili sve datoteke u prethodno stanje, na traci sa alatkama izaberite stavku Vrati sve stavke u prethodno stanje.

    Datoteke će biti vraćene na njihove originalne lokacije na računaru.