Spasavanje izgubljenih ili izbrisanih datoteka

Ako ne možete da pronađete datoteku koju tražite,ona je možda sačuvana ili premeštena u neku drugu fasciklu ili poslata u korpu za otpatke.

Datoteku možete da potražite pomoću fascikle za pretragu, a možete i da pregledate fascikle u kojima mislite da se ona nalazi. Pokušajte sa nekom od sledećih opcija:

Prikaži sve

Traženje datoteke pomoću fascikle za pretragu

  • Otvorite pretragu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Pretraži.

Pretražujte koristeći puno ime ili, ako ne možete da ga se setite, deo imena datoteke ili pomoću bilo koje oznake ili svojstva datoteke koje će pomoći da je razlikujete od drugih datoteka na računaru. Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Traženje datoteke u fasciklama u kojima se ona verovatno nalazi

To su mesta u kojima se izgubljene ili izbrisane datoteke koje tražite najverovatnije nalaze:

Dokumenti

  • Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

Slike

  • Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

Korpa za otpatke

  • Otvorite korpu za otpatke tako što ćete kliknuti dvaput na ikonu Korpa za otpatke na radnoj površini.

Podrazumevana lokacija za čuvanje koju koristi program pomoću kojeg ste kreirali datoteku

  1. Otvorite program pomoću kojeg ste kreirali datoteku.

  2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

    Otvoriće se lokacija na kojoj je datoteka verovatno sačuvana.