Da biste poboljšali bezbednost i performanse računara, ne preporučujemo da uklanjate ispravke.

  1. Otvorite listu „Instalirane ispravke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Programi, a zatim u okviru stavke Programi i funkcije izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke.

  2. Izaberite ispravku koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ako želite, kasnije možete ponovo da instalirate ispravku tako što ćete na kontrolnoj tabli izabrati funkciju „Ažuriranje Windowsa“ i ponovo proveriti da li postoje ispravke. Da biste sprečili Windows da instalira ispravku ili da vas obaveštava o njoj, pogledajte odeljak Rešavanje problema sa uklanjanjem ispravki.

Napomena

  • Ako ne možete da uklonite ispravku, računar je možda povezan sa mrežom gde se ispravkama upravlja putem smernica grupe. U drugim slučajevima, ispravku možda nećete moći da uklonite ako se ona odnosi na bezbednosnu oblast operativnog sistema. Ako mislite da ispravka koju ne možete da uklonite izaziva probleme, obratite se administratoru sistema ili grupi za tehničku podršku organizacije ili pogledajte odeljak Rešavanje problema sa uklanjanjem ispravki.