Uklanjanje informacija o tome šta ste reprodukovali u programu Windows Media Player

Kada pomoću programa Windows Media Player reprodukujete sadržaj digitalnih medija, na računaru se obično skladište istorija nekih datoteka i informacije o medijima. Ako ne želite da informacije budu dostupne drugim osobama koje koriste vaš računar sa istim korisničkim nalogom, njihovo skladištenje možete sprečiti.

Prikaži sve

Uklanjanje lista datoteka ili URL adresa koje ste reprodukovali

Liste datoteka ili URL adresa koje ste reprodukovali prikazane su u programu Player na sledećim lokacijama: u meniju Datoteka (u listi datoteka koje ste nedavno reprodukovali), u dijalozima Otvaranje URL adrese i Otvaranje. Postojeće liste možete ukloniti i možete sprečiti njihovo buduće skladištenje.

Ako meni Datoteka nije vidljiv, prikažite klasične menije.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Privatnost.

 2. Da biste uklonili postojeće liste, kliknite na dugme Obriši istoriju. Ovim se takođe brišu sve izmene informacija o medijima za CD-ove i DVD-ove.

 3. Da biste sprečili buduće skladištenje lista, opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj istoriju datoteka i URL adresa u programu Player.

 4. Da biste obrisali listu datoteka koje su prikazane u dijalogu Otvaranje, ispraznite fasciklu sa nedavno korišćenim dokumentima na računaru. Za informacije o brisanju liste nedavno korišćenih dokumenata pogledajte odeljak Windows Pomoć i podrška.

Uklanjanje informacija o medijima za datoteke u biblioteci

U programu Player prikazane su informacije o medijima za muzičke datoteke u biblioteci, uključujući datoteke koje su kreirane ripovanjem sa CD-ova. Postojeće informacije o medijima ne mogu se ukloniti, ali se može sprečiti preuzimanje i prikazivanje novih informacija o medijima. Međutim, imajte na umu da će, ako ovo uradite, sve datoteke koje su kreirane tokom ripovanja u biblioteci biti prikazane sa oznakom „Nepoznato“.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka i izaberite stavku Više opcija.

 2. U oblasti Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke opozovite izbor u polju za potvrdu Preuzmi dodatne informacije sa Interneta.

  Ovim se takođe opoziva izbor u polju za potvrdu Ažuriraj muzičke datoteke preuzimanjem informacija o medijima sa Interneta na kartici Privatnost.

Uklanjanje informacija o medijima za CD-ove ili DVD-ove koje ste reprodukovali

Informacije o medijima za CD-ove ili DVD-ove koje ste reprodukovali prikazane su na nekoliko mesta u programu Player. Postojeće informacije o medijima možete ukloniti i možete sprečiti njihovo buduće skladištenje. Imajte na umu da ako to uradite, tokom reprodukcije CD-ova ili DVD-ova morate biti povezani sa Internetom da biste prikazali omot albuma, imena pesama, imena albuma itd.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Privatnost.

 2. Da biste uklonili informacije o medijima za CD-ove ili DVD-ove koje ste reprodukovali, kliknite na dugme Izbriši keš.

  Ovim se takođe uklanjaju uskladištene informacije o medijima za uređaje sa kojima se Player sinhronizuje, fascikle koje Player nadgleda, datoteke za čiju ste pretragu koristili Player i datoteke koje ste izbrisali iz biblioteke.

 3. Da biste sprečili skladištenje informacija o medijima za CD-ove ili DVD-ove, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži informacije o medijima sa Interneta.

  Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Ažuriraj muzičke datoteke preuzimanjem informacija o medijima sa Interneta (nalazi se u istoj oblasti), u programu Player mogu se ponovo pojaviti informacije o medijima za CD-ove koje ste reprodukovali ukoliko ste muziku sa tih CD-ova ripovali u biblioteku. Da biste bili sigurni da se informacije o medijima za CD-ove više neće preuzimati, možete i da opozovete izbor u polju za potvrdu Ažuriraj muzičke datoteke preuzimanjem informacija o medijima sa Interneta.

Uklanjanje informacija o uređajima

Radi održavanja performansi, Player u keš skladišti informacije o uređajima sa kojima se sinhronizuje. Skladištenje ovih informacija nije moguće sprečiti, ali se postojeće informacije mogu ukloniti.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Privatnost.

 2. Kliknite na dugme Izbriši keš.