Ova tema opisuje kako da uklonite datoteke i uređaje iz biblioteke programa Windows Media Player. Takođe možete da uklonite informacije o tome šta ste reprodukovali.

Prikaži sve

Brisanje datoteke iz biblioteke

 1. Izaberite karticu Biblioteka.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da izbrišete i izaberite stavku Izbriši.

  Da biste izabrali više uzastopnih stavki, prilikom izbora pritisnite i držite taster SHIFT. Da biste izabrali stavke koje nisu uzastopne, prilikom izbora pritisnite i držite taster CTRL. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane stavke i kliknite na dugme Izbriši.

 3. Ukoliko budete upitani, kliknite na neku od sledećih opcija:

  • Izbriši samo iz biblioteke

   Ova opcija briše vezu iz biblioteke, ali ne briše povezanu datoteku sa računara.

  • Izbriši iz biblioteke i sa računara

   Ova opcija briše vezu iz biblioteke i datoteku sa računara.

  Napomena

  • Ako ste prethodno potvrdili izbor u polju za potvrdu Ubuduće ne prikazuj ovu poruku pri ovom upitu i želite da promenite način na koji će Player ubuduće brisati datoteke, izvršite sledeću proceduru. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka i izaberite stavku Više opcija. Na kartici Biblioteka potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Izbriši datoteke sa računara nakon brisanja iz biblioteke.

Uklanjanje uređaja iz biblioteke

Možete da uklonite sve informacije o uređaju, uključujući i listu datoteka koje su sinhronizovane sa njim, ako ne želite da se one pojavljuju u programu Player. Ako to uradite, biće potrebno da podesite sinhronizaciju ako želite da u budućnosti ponovo sinhronizujete uređaj.

 1. Prekinite vezu uređaja sa računarom.

 2. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na uređaj koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Završi učešće u sinhronizaciji.

  Ako je uređaj povezan kada izvršavate ovaj korak, prebaciće se na ručnu sinhronizaciju i neke od informacija o njemu ostaće u programu Player.