Veličinu trake zadataka možete promeniti da biste kreirali dodatni prostor za dugmad i trake sa alatkama.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast trake zadataka. Ako se pored stavke Zaključaj traku zadataka nalazi oznaka potvrde, traka zadataka je zaključana. Otključajte je tako što ćete kliknuti na stavku Zaključaj traku zadataka da biste uklonili oznaku potvrde.

  2. Postavite pokazivač na ivicu trake zadataka tako da se njegov izgled promeni u dvostranu strelicu ‍‍ Slika strelice koja ukazuje na to da veličina trake zadataka može da se promeni, a zatim prevucite ivicu da biste podesili željenu veličinu trake zadataka.