Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o ripovanju CD-ova u programu Windows Media Player. Ako vaše pitanje nije prikazano ovde, pogledajte članak Windows Media Player: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Šta je to ripovanje?

Ripovanje je proces kopiranja pesama sa audio CD-a na računar. Tokom procesa ripovanja, Player komprimuje svaku pesmu i skladišti je na čvrstom disku kao Windows Media Audio (WMA) ili MP3 datoteku. Posle toga možete da sinhronizujete datoteke sa prenosnim muzičkim plejerom, narežete datoteke na mešovitom CD-u, dodate ih na spisak numera ili ih jednostavno reprodukujete bez potrebe da tražite i ubacujete CD.

Šta se događa ako odlučim da muziku koju ripujem zaštitim od kopiranja?

Ako numere koje ripujete sa CD-a zaštitite od kopiranja, ripovane datoteke su zaštićene, što znači da su za reprodukovanje, narezivanje ili sinhronizovanje datoteke potrebna prava na korišćenje medija. Ako kopirate datoteke na drugi računar i pokušate da ih koristite, možda će vam biti zatraženo da preuzmete prava na korišćenje medija za taj računar. Postoji ograničeni broj puta koliko možete da preuzmete prava na korišćenje medija za ripovane datoteke.

Ako nameravate da koristite ripovanu muziku na više računara, nemojte štititi datoteke od kopiranja. Ako želite da ograničite distribuciju pesama koje ripujete, uključite zaštitu od kopiranja pre ripovanja. Imajte na umu da zaštitu od kopiranja nije moguće ukloniti sa datoteke kada se ona jednom primeni. Zaštita od kopiranja je dostupna samo ako ripujete muziku u Windows Media Audio (WMA) format. Informacije o uključivanju ili isključivanju zaštite od kopiranja potražite u odeljku Promena postavki za ripovanje muzike.

Gde mogu da pronađem ripovane datoteke?

Ripovane datoteke se automatski dodaju u biblioteku programa Player. Datoteke se na računaru nalaze u fascikli navedenoj na kartici Ripovanje muzike u dijalogu Opcije. Ovu fasciklu možete da promenite u bilo kom trenutku.

Mogu li da preimenujem ili premestim ripovane datoteke?

Da. Ako promenite konvenciju imenovanja ili fasciklu za skladištenje ripovanih datoteka, promene možete da primenite i na datoteke koje ste prethodno ripovali. Da biste to uradili, u okviru dijaloga Opcije na kartici Biblioteka potvrdite izbor u poljima za potvrdu Preimenuj muzičke datoteke koristeći postavke ripovanja muzike i Preuredi muziku u fascikli sa ripovanom muzikom koristeći postavke ripovanja muzike. Kada to uradite, svaka datoteka biće preimenovana i premeštena kada sledeći put preuzmete ili uredite informacije o medijima za datoteku.

Mogu li da promenim format ili brzinu protoka datoteka koje su već ripovane?

Player nije moguće koristiti za promenu formata (na primer, iz WMA u MP3) ili brzine protoka prethodno ripovanih datoteka.

Mogu li da slušam muziku tokom ripovanja?

Da. Možete da slušate bilo šta od sledećeg tokom ripovanja muzike: CD koji ripujete, drugi sadržaj u biblioteci, druge audio CD-ove ako imate više CD ili DVD jedinica ili sadržaj protoka podataka sa Interneta. Imajte na umu da, ako ripovane muzičke datoteke imaju audio oštećenja, na primer preskakanja, pucketanja ili druge probleme, ponovo pokušajte da ripujete muziku i izbegnete izvršavanje drugih zadataka na računaru tokom procesa ripovanja.

Mogu li da kopiram sadržaj video DVD-a na računar pomoću programa Player?

Ne. Windows Media Player 11 ne podržava kopiranje sadržaja medijuma zaštićenih od kopiranja kao što su DVD-ovi.

Napomena

  • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.