Numere sa audio CD-ova možete da ripujete (ili kopirate) na računar pomoću aplikacije Windows Media Center. Nakon toga numere koje ripujete postaju digitalne medijske datoteke na računaru. Postavke kao što su format datoteke – na primer, Windows Media Audio (WMA) ili MP3 – i brzina protoka za datoteke određuju se postavkama navedenim u aplikaciji Windows Media Player. Više informacija o promeni postavki u aplikaciji Windows Media Player potražite u članku Promena postavki za ripovanje muzike.

  1. Ubacite audio CD u CD-ROM jedinicu na računaru i otvorite Windows Media Center.

  2. Na početnom ekranu izaberite stavku reprodukuje se i kliknite na dugme Kopiraj CD.

  3. Ako ranije niste ripovali audio CD-ove u programu Windows Media Player ili aplikaciji Windows Media Center, sledite i dovršite korake na ekranima Opcije kopiranja.

  4. U dijalogu Kopiranje CD-a kliknite na dugme Da kako biste ripovali numere na računar. Ripovane muzičke numere se automatski dodaju u biblioteku muzike.

Napomena

  • Kada ubacite audio CD, on će možda automatski početi da se reprodukuje ili ripuje u zavisnosti od postavki automatske reprodukcije. Više informacija potražite u članku Promena postavki automatske reprodukcije.

Napomena

  • Neovlašćena upotreba i/ili umnožavanje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i/ili drugim državama/regionima. Materijal zaštićen autorskim pravima obuhvata, ali nije ograničen na: softver, dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekcije, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i muziku u MP3 formatu). Kršenje međunarodnih zakona o autorskim pravima i zakona o autorskim pravima u SAD može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava.