Čuvanje rezultata pretrage

Ako redovno tražite određenu grupu datoteka i često vam se dešava da izvršavate istu pretragu da biste ih pronašli, možda će biti korisno da sačuvate rezultate pretrage. Kada sačuvate pretragu, ne morate svaki put ručno ponovo postavljati isti prikaz datoteka. Dovoljno je da otvorite tu pretragu, a Windows će izvršiti brzu pretragu i prikazati samo najnovije datoteke koje se podudaraju sa originalnom pretragom koju ste izvršili.

Slika okna za navigaciju koje prikazuje sačuvane pretrage
Sačuvane pretrage su dostupne u okviru okna za navigaciju
  1. Otvorite pretragu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Pretraži.

  2. Pronađite datoteke. Za više informacija o pretraživanju pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle.

  3. Kada pretraga bude dovršena, na traci sa alatkama kliknite na dugme Sačuvaj pretragu.

  4. U polju Ime datoteke otkucajte ime za pretragu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Pretraga će biti sačuvana u fascikli „Pretrage“ koju možete otvoriti tako što ćete kliknuti na vezu do pretraga u oknu za navigaciju.

Saveti

  • Ako kreirate pretragu koju često koristite, razmislite o tome da je dodate odeljku „Omiljene veze“ u oknu za navigaciju. Da biste to uradili, u oknu za navigaciju izaberite stavku Pretrage, a zatim prevucite sačuvanu pretragu na poziciju u oknu za navigaciju na kojoj želite da se ona pojavi.

  • Pretragu ćete lakše pronaći ako joj dodate oznaku kada je budete čuvali. Oznake možete dodati i kasnije pomoću okna „Detalji“. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje oznaka ili drugih svojstava datoteci.

Otvaranje sačuvane pretrage

  1. U oknu za navigaciju izaberite stavku Pretrage.

  2. Kliknite dvaput na sačuvanu pretragu na listi datoteka.