Kartica „Performanse“ u okviru upravljača zadacima pruža više detalja o načinu na koji računar koristi sistemske resurse, poput radne memorije (RAM) i centralnog procesora (CPU).

 1. Otvorite upravljač zadacima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na traku zadataka i izabrati stavku Upravljač zadacima.

 2. Izaberite karticu Performanse.

Prikaži sve

Praćenje upotrebe resursa CPU-a i memorije

Slika grafikona performansi
Grafikoni performansi

Kartica „Performanse“ uključuje četiri grafikona. Gornja dva grafikona prikazuju količinu CPU-a koja se koristi trenutno i u poslednjih nekoliko minuta. (Ako grafikon „Istorija iskorišćenosti CPU-a“ izgleda kao da je podeljen, računar ima više procesora, jedan CPU sa dvostrukim jezgrom ili oba.) Visok procenat znači da je programima ili procesima potrebno mnogo CPU resursa, što može da uspori računar. Ako procenat izgleda blokirano, ako je njegova vrednost 100% ili nešto niža, neki program se možda ne odaziva. Za više informacija pogledajte odeljak Izlazak iz programa koji se ne odaziva.

Donja dva grafikona prikazuju količinu RAM-a ili fizičke memorije u megabajtima (MB) koja se koristi trenutno i u poslednjih nekoliko minuta. Procenat memorije koji se koristi naveden je na listi u dnu prozora upravljača zadacima. Ako iskorišćenost memorije izgleda stalno visoka ili primetno usporava performanse računara, pokušajte da smanjite broj programa koji su otvoreni u jednom trenutku ili instalirajte više RAM-a. Za više informacija pogledajte odeljak Sprečavanje problema sa nedostatkom memorije.

Da biste videli iskorišćenost memorije za pojedinačne procese na računaru, izaberite karticu Procesi. Po podrazumevanoj vrednosti izabrana je kolona „Memorija (privatni radni prostor)“. Privatni radni prostor je podskup radnog prostora, tehnički termin koji opisuje koliko memorije koristi svaki proces. Privatni radni prostor posebno opisuje količinu memorije koju proces koristi i koju ne može da deli sa drugim procesima.

Ako ste napredni korisnik, možda ćete želeti da na kartici „Procesi“ prikažete druge napredne vrednosti memorije. Da biste to uradili, u meniju Prikaz izaberite stavku Izaberi kolone, a zatim izaberite vrednost memorije:

 • Memorija - radni prostor. Količina memorije u privatnom radnom prostoru plus količina memorije koju proces koristi i koja može da se deli sa drugim procesima.

 • Memorija - najveći radni prostor. Najveća količina radnog prostora memorije koju proces koristi.

 • Memorija - radni prostor delta. Količina promene u radnom prostoru memorije koju proces koristi.

 • Memorija - veličina virtuelne memorije. Količina virtuelne memorije koju je proces rezervisao za korišćenje.

 • Memorija - ostraničeni rezervisani prostor. Količina rezervisane virtuelne memorije za proces koja se može upisati na drugi medijum za skladištenje, poput čvrstog diska.

 • Memorija - neostraničeni rezervisani prostor. Količina rezervisane virtuelne memorije za proces koja se ne može upisati na drugi medijum za skladištenje.

Pronalaženje detalja o količini memorije koja se koristi

Slika tabela performansi
Tabele performansi

Tri tabele sa više opcija ispod grafikona prikazuju razne detalje o iskorišćenosti memorije i resursa. U okviru „Fizička memorija (MB)“ vrednost „Ukupno“ predstavlja količinu RAM-a koja je instalirana na računaru, prikazana u megabajtima (MB). „Keširano“ se odnosi na količinu fizičke memorije koju su nedavno koristili sistemski resursi. Stavka „Slobodno“ predstavlja količinu memorije koja se trenutno ne koristi ili ne sadrži korisne informacije (za razliku od keširanih datoteka koje sadrže korisne informacije).

U okviru „Memorija jezgra (MB)“, vrednost „Ukupno“ prikazuje količinu memorije koju koristi osnovni deo operativnog sistema Windows koji se zove jezgro. „Stranična“ se odnosi na količinu virtuelne memorije koju koristi jezgro. „Neostraničena“ je količina RAM-a koju koristi jezgro.

Tabela „Sistem“ uključuje pet polja:

 • Regulatori Broj jedinstvenih identifikatora objekata koje koriste procesi. Ova vrednost najviše interesuje IT stručnjake i programere.

 • Niti Broj objekata ili procesa koji rade u okviru većih procesa ili programa. Ova vrednost najviše interesuje IT stručnjake i programere.

 • Procesi Broj pojedinačnih procesa koji su pokrenuti na računaru (ove informacije možete da vidite i na kartici „Procesi“).

 • Vreme rada Količina vremena koja je prošla od kada je računar ponovo pokrenut.

 • Datoteka stranične memorije Opis iskorišćenosti virtuelne memorije (poznato i kao „datoteka stranične memorije“). Datoteka stranične memorije je prostor na čvrstom disku koji Windows koristi kao dodatak RAM-u. Prvi broj predstavlja količinu RAM-a i virtuelne memorije koja se trenutno koristi, a drugi broj predstavlja količinu RAM-a i virtuelne memorije raspoložive na računaru.

Da biste prikazali napredne informacije o količini memorije i CPU resursa koji se koriste, kliknite na dugme Nadgledanje resursa. Nadgledanje resursa prikazuje grafičke rezimee poput onih u okviru upravljača zadacima, ali sa više detalja. Takođe uključuje više detalja o resursima, poput iskorišćenosti diska i mreže.