Izbor rasporeda tastera tastature na ekranu

Možete prilagoditi raspored, poravnavanje ili broj tastera koji se pojavljuju na tastaturi na ekranu.

Prikaži sve

Promena rasporeda tastera na tastaturi

Tastaturu na ekranu možete prikazati pomoću dva različita prikaza („Standardna tastatura“ ili „Poboljšana tastatura“) da biste omogućili brže kucanje ili povećali broj dostupnih tastera.

 1. Otvorite opciju „Tastatura na ekranu“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. U meniju Tastatura izaberite stavku Poboljšana tastatura ili Standardna tastatura.

Organizovanje tastera u redove ili nalik na tastaturu

Opcija Blok raspored prikazuje tastere u vertikalnim i horizontalnim redovima, što olakšava izbor tastera. Opcija Uobičajeni raspored prikazuje tastere u redovima koji se preklapaju, nalik na pravu tastaturu.

 1. Otvorite opciju „Tastatura na ekranu“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. U meniju Tastatura izaberite stavku Uobičajeni raspored ili Blok raspored.

Dodavanje tastera tastaturi

Kada koristite uobičajeni raspored, tastaturi možete dodati tastere tako što ćete izabrati željeni broj tastera iz menija „Tastatura“.

 1. Otvorite opciju „Tastatura na ekranu“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

 2. U meniju Tastatura izaberite broj tastera:

  • Stavka „101 taster“ predstavljaju standardnu tastaturu.

  • Stavka „102 tastera“ prikazuje dodatnu obrnutu kosu crtu (\) pored tastera SHIFT u donjem levom uglu.

  • Stavka „106 tastera“ prikazuje dodatne znakove korisne za kucanje na japanskom jeziku.