Slanje priloga u poruci u programu Windows pošta

Možete poslati razne tipove datoteka kao priloge uz poruke u programu Windows pošta. Možete priložiti unakrsnu tabelu kada šaljete e‑poštu o finansijskim temama, na primer, ili fotografiju koju želite da delite sa članovima porodice.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Datoteka izaberite stavku Nova e-poruka da biste otvorili prozor za pisanje nove poruke.

  3. Izaberite meni Umetanje i kliknite na dugme Priloži.

  4. U dijalogu Umetanje priloga izaberite datoteku koju želite da priložite uz poruku i kliknite na dugme Priloži.

    Datoteka je sada priložena uz poruku i pojavljuje se u polju Priloži u zaglavlju poruke.

  5. Kada završite sa pisanjem poruke, kliknite na dugme Pošalji.

Napomena

  • Iako vam Windows pošta omogućava da priložite datoteku bilo kog tipa, iz bezbednosnih razloga mnogi programi za e‑poštu (uključujući i Windows pošta) sprečavaju primaoce da otvore priloge sa izvršnim datotekama kao što su one sa oznakama tipa datoteke .exe, .bat, i.inf.