Slanje slika ili video zapisa e‑poštom

Slike i video zapise koji su smešteni na računaru možete slati kao priloge e‑porukama.

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Kliknite na sliku ili video zapis koji želite da pošaljete e‑poštom.

  Da biste izabrali više stavki, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na stavke koje želite da izaberete.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme E‑pošta.

 4. U dijalogu Prilaganje slika i datoteka izaberite veličinu slike na listi Veličina slike.

 5. Kliknite na dugme Priloži.

  Windows otvara novu e‑poruku i prilaže joj sliku ili video zapis koristeći željeni program za e‑poštu.

 6. Kada sastavite e‑poruku, kliknite na dugme Pošalji.

Napomene

 • Bilo bi dobro da optimizujete slike za slanje e‑poštom tako što ćete pre slanja smanjiti njihovu veličinu jer neki sistemi za e‑poštu mogu da zaustave veoma velike datoteke. Mnogi serveri e‑pošte imaju ograničenje od 1–2 megabajta (MB) po poruci. Optimizacija slike za slanje e‑poštom ne utiče na veličinu ili kvalitet originalne slike na računaru. Optimizacijom se menja samo veličina verzije slike za slanje e‑poštom.

 • Istom tehnikom možete slati video zapise, ali njihova veličina neće biti promenjena. Video datoteke su obično velike tako da je potrebno obratiti pažnju na ograničenje veličine od 1–2 MB.

 • Ukoliko želite, možete prevući datoteke slika direktno u otvorenu e‑poruku. Međutim, ako koristite ovaj metod nećete biti u mogućnosti da koristite opciju za automatsko smanjivanje veličine datoteke slika.