Podešavanje tastature na ekranu da koristi zvučne klikove

Možete podesiti tastaturu na ekranu da proizvodi zvuk kada kliknete tasterom miša.

  1. Otvorite opciju „Tastatura na ekranu“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.

  2. U meniju Postavke izaberite stavku Koristi klik zvukove da biste čuli klikove kada koristite tastere tastature na ekranu.