Ad hoc mreža je privremena veza između računara i uređaja koja ima određenu namenu, kao što je deljenje dokumenata tokom sastanka ili igranje računarskih igara za više igrača. Takođe možete privremeno da delite Internet vezu sa drugim ljudima na ad hoc mreži tako da ti ljudi ne moraju da podešavaju svoje Internet veze. Ad hoc mreže mogu biti samo bežične, tako da na računaru morate imati instaliran bežični mrežni adapter da biste podesili ad hoc mrežu ili joj se pridružili.

 1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

 2. Kliknite na dugme Podesi vezu ili mrežu.

 3. Izaberite stavku Podesi ad hoc (direktnu) mrežu kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite korake u čarobnjaku.

Napomene:

 • Ako je neki od umreženih računara pridružen domenu, potrebno je da imate korisnički nalog na računaru da biste videli deljene stavke na njemu i pristupali im.

 • Ako umreženi računari nisu pridruženi domenu, ali želite da zahtevate da ljudi imaju korisnički nalog na vašem računaru da bi imali pristup deljenim stavkama, u Centru za mrežu i deljenje uključite deljenje zaštićeno lozinkom.

  Uključivanje deljenja zaštićenog lozinkom

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Ako je deljenje zaštićeno lozinkom isključeno, u okviru Deljenje i otkrivanje kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 • Ad hoc mreža se automatski briše kada svi korisnici prekinu vezu sa mrežom ili kada osoba koja je podesila mrežu prekine vezu i izađe iz dometa drugih korisnika mreže, osim u slučaju da prilikom kreiranja odaberete da to bude trajna veza.

 • Ako imate deljenu Internet vezu, deljenje Internet veze (ICS) će biti onemogućeno u sledećim situacijama:

  • Ukoliko prekinete vezu sa ad hoc mrežom.

  • Ukoliko kreirate novu ad hoc mrežu bez prekidanja veze sa starom ad hoc mrežom za koju je omogućen ICS.

  • Ukoliko se odjavite, a zatim ponovo prijavite (bez prekidanja veze sa ad hoc mrežom).

 • Ako podesite ad hoc mrežu i imate deljenu Internet vezu, a zatim se neko prijavi na isti računar korišćenjem opcije Brza promena korisnika, Internet veza će i dalje biti deljena čak i ako niste imali nameru da je delite sa tom osobom.