Windows Media Player možete da koristite za sinhronizaciju datoteka digitalnih medija iz biblioteke programa Player sa prenosnim uređajem ili za kopiranje tih datoteka. Kada prvi put povežete uređaj, Player će izabrati metod sinhronizacije (automatski ili ručno) koji najviše odgovara uređaju, u zavisnosti od kapaciteta skladištenja i veličine biblioteke. Ako je kapacitet skladištenja uređaja veći od 4 gigabajta (GB) i cela biblioteka može da stane na uređaj, Player će automatski sinhronizovati celu biblioteku. Zatim, pri svakom budućem povezivanju uređaja sa računarom, Player ažurira uređaj da bi preslikao biblioteku. Takođe možete da odaberete šta će se automatski sinhronizovati tako što ćete izabrati spiskove numera koje želite da sinhronizujete.

Ako je kapacitet skladištenja uređaja manji od 4 gigabajta (GB) ili ako cela biblioteka ne može da stane na uređaj, Player će izabrati ručnu sinhronizaciju. U slučaju ručne sinhronizacije, birate datoteke ili spiskove numera za sinhronizaciju svaki put kada želite da unesete izmene u datoteke na uređaju i ručno uklanjate datoteke sa uređaja.

Kada prvi put podesite uređaj, možete da se prebacujete između automatske i ručne sinhronizacije ako želite.

Prikaži sve

Podešavanje uređaja

 1. Pokrenite Player i povežite uređaj sa računarom. Ako budete upitani, izaberite opciju sinhronizacije uređaja pomoću programa Windows Media Player.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako je Player izabrao automatsku sinhronizaciju sa uređajem, kliknite na dugme Završi. Kada to uradite, Player će sinhronizovati celu biblioteku sa uređajem. Nakon toga, uređaj će se sinhronizovati svaki put kada ga povežete sa računarom.

  • Ako je Player izabrao ručnu sinhronizaciju sa uređajem, kliknite na dugme Završi. Zatim na kartici Sinhronizacija možete da izaberete datoteke i spiskove numera koje želite da ručno sinhronizujete.

 3. Za automatsku sinhronizaciju, ako želite da sinhronizujete samo deo biblioteke, možete da izaberete šta će se automatski sinhronizovati. Dalje u ovoj temi pogledajte proceduru načinu izbora stavki koje se automatski sinhronizuju.

Biranje stavki koje se automatski sinhronizuju

Ako se uređaj automatski sinhronizuje, ne morate da sinhronizujete celu biblioteku. Umesto toga, možete da odaberete postojeće spiskove numera ili da kreirate nove spiskove numera od datoteka koje želite da sinhronizujete. Spiskovi numera koje izaberete sinhronizovaće se sa uređajem svaki put kada ga povežete sa računarom.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim izaberite stavku Podesi sinhronizaciju.

 2. Izaberite postojeće spiskove numera koje želite da sinhronizujete sa liste Dostupni spiskovi numera i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Da biste kreirali spisak numera, izaberite stavku Kreiraj automatski spisak numera i sledite korake na ekranu da biste naveli kriterijume za datoteke u automatskom spisku numera.

 4. Da biste uklonili spisak numera, izaberite spisak numera sa liste Spiskovi numera za sinhronizaciju i kliknite na dugme Ukloni.

 5. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Na listi Spiskovi numera za sinhronizaciju izaberite spiskove jedan po jedan i kliknite na strelice Prioritet da biste ih postavili u redosled kojim želite da se sinhronizuju. Ako se uređaj popuni pre nego što se dovrši sinhronizacija, datoteke i spiskovi numera koje se nalaze niže na listi možda neće biti sinhronizovani.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uredi stavke koje se sinhronizuju slučajnim redosledom ako želite da Player slučajnim redosledom postavi datoteke koje su u spiskovima numera izabranim za sinhronizaciju. Pomoću ove opcije, pri svakom povezivanju uređaja datoteke na uređaju se uklanjaju, a novi skup datoteka (iz spiskova numera na listi Spiskovi numera za sinhronizaciju) dodaje se na uređaj. Ova opcija je korisna ako imate uređaj sa ograničenim kapacitetom za skladištenje, želite da se muzika reprodukuje slučajnim rasporedom ili je biblioteka postala prevelika da bi stala na uređaj.

Prebacivanje između automatske i ručne sinhronizacije

Kada prvi put podesite uređaj, možete da se prebacujete između automatske i ručne sinhronizacije sa uređajem, u zavisnosti od onoga šta želite.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim izaberite stavku Podesi sinhronizaciju.

 2. Opozovite ili potvrdite izbor u polju za potvrdu Sinhronizuj ovaj uređaj automatski.

 3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako prelazite na korišćenje automatske sinhronizacije, odaberite stavke koje se automatski sinhronizuju. Za više informacija pogledajte proceduru o biranju stavki koje se automatski sinhronizuju u okviru ove teme.

  • Ako prelazite na ručnu sinhronizaciju, izaberite datoteke i spiskove numera koje želite da sinhronizujete ručno.