Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja

Windows Media Center Extender možete da podesite tako da na raznim mestima možete da uživate u digitalnim medijima sa Windows Media Center računara. Da biste uživali u datotekama digitalnih medija u svojoj kući koristeći Extender, potrebno je da se uverite da su Extender i Windows Media Center računar povezani sa kućnom mrežom. Za opšte informacije o Windows Media Center Extender uređajima i različitim tipovima Extender uređaja, pogledajte odeljak Reprodukcija digitalnih medija bilo gde u kući.

U ovoj temi je objašnjeno kako da povežete Windows Media Center Extender — bežično ili ožičeno (putem Ethernet veze) — sa kućnom mrežom, a zatim kako da podesite i konfigurišete Extender.

Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Povezivanje Extender uređaja sa ožičenom mrežom

Windows Media Center Extender možete da povežete na kućnu mrežu pomoću Ethernet kabla, kreirajući ožičenu vezu. Ovaj tip veze obezbeđuje brz i pouzdan rad na mreži i preporučuje se umesto bežične veze. Ako imate izbor da Extender povežete bežičnom ili ožičenom vezom, trebalo bi da odaberete ožičenu vezu zbog boljih performansi. Za informacije o tome šta je potrebno za podešavanje kućne mreže i mišljenja za i protiv različitih tipova veza, pogledajte odeljak Šta je potrebno za podešavanje kućne mreže.

 1. Povežite Extender sa ožičenom mrežom pomoću Ethernet kabla.

 2. Priključite kabl za napajanje u Extender.

 3. Uverite se da je uključeno svetlo za mrežnu aktivnost na Ethernet kablu koji je priključen u Extender.

Povezivanje Extender uređaja sa bežičnom mrežom

Media Center Extender možete da povežete sa kućnom mrežom pomoću bežične veze. Ovaj tip veze obezbeđuje način za povezivanje Media Center Extender uređaja sa kućnom mrežom bez razvlačenja Ethernet kablova kroz kuću. Za informacije o tome šta je potrebno za podešavanje kućne mreže i mišljenja za i protiv različitih tipova veza, pogledajte odeljak Šta je potrebno za podešavanje kućne mreže.

Kada se povezuje sa bežičnom mrežom, Extender pokušava da se poveže tiho bez ikakve radnje sa vaše strane. Međutim, ako bežična mreža ima omogućene bezbednosne protokole, poput Wired Equivalent Privacy (WEP) ključa ili Wi-Fi Protected Access (WPA) lozinke, ove bezbednosne informacije morate ručno da obezbedite Extender uređaju. Tri uobičajene bezbednosne funkcije koje zahteva Extender da bi se povezao sa bežičnom mrežom su:

 • Ime mreže (poznato i kao SSID).

 • WEP ključ.

 • WPA lozinka.

Potrebne su samo dve od ovih stavki: ime mreže i WEP ključ ili WPA fraza za prolaz.

Da biste pronašli ove informacije, pogledajte softver za konfiguraciju hardvera za bežične mreže. Svaki proizvođač hardvera za bežične mreže ima softver za konfiguraciju gde se definišu ime mreže i druge bezbednosne funkcije. Za više informacija o različitim tipovima bezbednosnih metoda za bežične mreže, pogledajte odeljak Koji su različiti metodi za bezbednost bežične mreže?.

Za više informacija o imenu mreže, bezbednosnim funkcijama ili softveru za konfiguraciju bežične mreže, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa mrežom ili se obratite proizvođaču mrežnog hardvera.

 1. Ako za bežičnu mrežu koristite bezbednosne protokole, koristite softver za konfiguraciju da biste pronašli ime bežične mreže (SSID) za vašu mrežu i bezbednosni ključ (WEP ključ ili WPA lozinku) koji koristi vaša mreža.

 2. Ako je potrebno, prekinite vezu Extender uređaja i ožičene mreže tako što ćete ukloniti Ethernet kabl iz mrežnog porta na stražnjem delu Extender uređaja, a zatim isključite Extender.

 3. Ponovo pokrenite Media Center Extender.

 4. Kada se Extender ponovo pokrene, povezaće se sa bežičnom mrežom.

 5. Ako se zahtevaju bezbednosne postavke, na ekranu izaberite stavku Postavke bežične mreže.

 6. Postupajte prema uputstvima na ekranu.

Podešavanje Xbox 360 uređaja kao Windows Media Center Extender uređaja

Ako imate Xbox 360 povezan sa kućnom mrežom koja ima i Windows Media Center, možete da podesite i konfigurišete Xbox 360 kao Media Center Extender uređaj tako da možete da uživate u digitalnim medijima sa Windows Media Center računara koristeći Xbox 360. Za više informacija pogledajte odeljak Xbox 360 na mreži.

 1. Uključite Windows Media Center računar i prijavite se na Windows. Proverite da li je računar povezan sa kućnom mrežom.

 2. Uključite Xbox 360 i proverite da li je povezan sa kućnom mrežom.

 3. U programu Windows Media Center na ekranu start, pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme dodaj extender.

 4. Na ekranu Dobro došli u podešavanje Windows Media Center Extender uređaja u programu Windows Media Center, kliknite na dugme Dalje.

 5. Na Xbox 360 uređaju, pomoću Xbox 360 kontrolera ili daljinskog upravljača izaberite karticu mediji, a zatim izaberite stavku Media Center.

 6. Na Xbox 360 uređaju na ekranu Windows Media Center, izaberite stavku Media Center. Xbox 360 generiše ključ za podešavanje. Zapišite i zapamtite ključ za podešavanje. Ovo je ključ koji ćete koristiti za povezivanje Xbox 360 uređaja i računara koji ima Windows Media Center.

  Nije potrebno da preuzimate dodatni softver jer je funkcionalnost Extender uređaja već ugrađena u Windows Media Center.

 7. Na ekranu Unošenje ključa za podešavanje u programu Windows Media Center, pomoću daljinskog upravljača za Windows Media Center ili tastature unesite osmocifreni ključ za podešavanje koji je prikazan na Xbox 360 uređaju, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Izvršite korake u podešavanju Extender uređaja.

  Nekoliko izmena se automatski unosi u Windows Media Center računar tokom podešavanja Extender uređaja. Ove promene uključuju promene liste izuzetaka Windows zaštitnog zida, kao i izmene u konfiguraciji postavki Windows zaštitnog zida. Tokom ovog vremena na računaru se pokreće usluga Windows Media Center Extender (koja se naziva mcx2svc) zajedno sa drugim zavisnim uslugama.

 9. Kada se završi podešavanje Extender uređaja, u programu Windows Media Center kliknite na dugme Završi.

  Na TV prijemniku koji je povezan sa Xbox 360 uređajem, pojavljuje se korisnički interfejs programa Windows Media Center. Na Xbox 360 uređaju možete da uživate u TV programu koji se emituje uživo, snimljenom TV programu, slikama, muzici, video zapisima i drugim digitalnim medijima na isti način kao i u programu Windows Media Center. Automatski se kreira novi korisnički nalog.

Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja

Neki elektronski uređaji koje možete da povežete sa kućnom mrežom mogu da se koriste i kao Windows Media Center Extender uređaji. Na primer, neki TV prijemnici ili DVD plejeri mogu da se koriste kao Windows Media Center Extender uređaji. Mnoge uređaje koji imaju funkcionalnost Extender uređaja dobijate sa daljinskim upravljačem koji ima Windows Media Center zeleno dugme „start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ na daljinskom upravljaču.

Ako imate Windows Media Center Extender, možete da ga povežete sa kućnom mrežom tako da možete da uživate u sadržaju digitalnih medija u kući gde vam Extender omogućava da reprodukujete sadržaj sa Windows Media Center računara.

 1. Uključite Windows Media Center računar i prijavite se na Windows. Proverite da li je računar povezan sa kućnom mrežom.

 2. Uključite Extender i proverite da li je povezan sa kućnom mrežom.

 3. Zapišite i zapamtite ključ za podešavanje Extender uređaja koji se pojavljuje na TV ekranu ili monitoru.

 4. U programu Windows Media Center na ekranu start, pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme dodaj extender.

 5. Na ekranu Dobro došli u podešavanje Windows Media Center Extender uređaja u programu Windows Media Center, kliknite na dugme Dalje.

 6. Na ekranu Unošenje ključa za podešavanje u programu Windows Media Center, pomoću daljinskog upravljača za Windows Media Center ili tastature unesite osmocifreni ključ za podešavanje koji je prikazan na monitoru Extender uređaja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Izvršite korake u podešavanju Extender uređaja.

  Nekoliko izmena se automatski unosi u Windows Media Center računar tokom podešavanja Extender uređaja. Ove promene uključuju promene liste izuzetaka Windows zaštitnog zida, kao i izmene u konfiguraciji postavki Windows zaštitnog zida. Tokom ovog vremena na računaru se pokreće usluga Windows Media Center Extender (koja se naziva mcx2svc) zajedno sa drugim zavisnim uslugama.

 8. Kada se završi podešavanje Extender uređaja, u programu Windows Media Center kliknite na dugme Završi.

  Na TV prijemniku koji je povezan sa Extender uređajem pojavljuje se korisnički interfejs programa Windows Media Center. Na Extender uređaju možete da uživate u TV programu koji se emituje uživo, snimljenom TV programu, slikama, muzici, video zapisima i drugim digitalnim medijima na isti način kao i u programu Windows Media Center. Automatski se kreira novi korisnički nalog za korišćenje Extender uređaja.