Podešavanje rasporeda iz vodiča za korišćenje u programu Windows Media Center

Ako imate Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate, a TV signal je povezan sa računarom, možete da koristite vodič da biste pratili raspored TV programa u programu Windows Media Center. Vodič je koristan za planiranje programa koje želite da snimite u programu Windows Media Center i za jednostavno pregledanje kanala da biste videli šta se daje na televiziji.

Prikaži sve

Podešavanje rasporeda iz vodiča

Rasporede iz vodiča možete da konfigurišete tako da odgovaraju rasporedima iz vodiča lokalnog dobavljača usluga, što vam omogućava da lakše pronađete omiljene programe.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Podešavanje rasporeda iz vodiča.

 2. Sledite uputstva na ekranu da biste podesili rasporede iz vodiča za svoju oblast.

  Ako budete upitani da izaberete dobavljača TV usluga, a vi niste sigurni kog dobavljača da izaberete, pogledajte nedavni račun ili izvod svog dobavljača TV usluga da biste pronašli odgovarajuće informacije.

  Dobavljači navedeni u programu Windows Media Center razlikuju se u zavisnosti od poštanskog broja. Ako dobavljač čiji ste pretplatnik nije naveden za poštanski broj koji ste uneli, pokušajte da unesete poštanske brojeve susednih oblasti da biste pronašli odgovarajuće rasporede iz vodiča.

  Napomena

  • Konfigurisanje rasporeda iz vodiča pomoću poštanskog broja možda neće biti dostupno na svim tržištima.

Ručno preuzimanje najnovijih rasporeda iz vodiča

Windows Media Center možete podesiti da automatski ažurira rasporede iz vodiča, ali najnovije informacije iz vodiča možete preuzeti i ručno.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim na dugme Dobijanje najnovijih rasporeda iz vodiča.

 2. Kada budete upitani, kliknite na dugme Da da biste započeli sa preuzimanjem rasporeda iz vodiča. Bićete obavešteni kada se ažuriranje vodiča dovrši. Možete nastaviti da koristite Windows Media Center i vodič dok traje preuzimanje informacija iz novog vodiča.

Dodavanje analognog TV kanala koji nedostaje

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Dodaj kanale koji nedostaju.

 2. Kliknite na dugme Dodaj kanal.

 3. Otkucajte ime kanala koji nedostaje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Otkucajte broj kanala koji nedostaje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Ako budete upitani, otkucajte fizički broj kanala koji nedostaje, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 6. Kliknite na dugme Gotovo.

Dodavanje digitalnog TV kanala koji nedostaje

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Dodaj kanale koji nedostaju.

 2. Kliknite na dugme Dodaj DTV kanal.

 3. Otkucajte ime kanala koji nedostaje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Otkucajte broj kanala koji nedostaje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Ako budete upitani, otkucajte fizički broj kanala koji nedostaje, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 6. Kliknite na dugme Gotovo.

Uređivanje brojeva kanala kako se oni pojavljuju u vodiču

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

 2. Kliknite na dugme Uredi brojeve, a zatim unesite željene izmene.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uklanjanje kanala iz vodiča

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste izbrisali kanal.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

 • Potreban je analogni ili digitalni TV tjuner da biste u programu Windows Media Center reprodukovali i snimali TV program uživo. Ako uz računar niste dobili TV karticu, možda ćete moći da je dodate. Više informacija o nabavci TV kartice potražite u članku Pronalaženje pomoći za TV karticu ili se obratite proizvođaču računara.