Podešavanje izveštaja o aktivnostima funkcije „Roditeljski nadzor“

Funkcija „Roditeljski nadzor“ nije dostupna ukoliko je računar povezan sa domenom.

Izveštaje o aktivnostima možete koristiti da biste prikazali aktivnosti svoje dece na mreži.

Prikaži sve

Uključivanje izveštaja o aktivnostima

  1. Otvorite funkciju „Roditeljski nadzor“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u okviru Korisnički nalozi izabrati stavku Podešavanje roditeljskog nadzora. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Izaberite nalog za koji želite da uključite izveštavanje o aktivnostima.

  3. U okviru opcije Roditeljski nadzor kliknite na dugme Uključeno.

  4. U okviru opcije Izveštavanje o aktivnostima izaberite stavku Uključi, prikupi informacije o korišćenju računara.

Prikazivanje izveštaja o aktivnostima

  1. Otvorite funkciju „Roditeljski nadzor“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u okviru Korisnički nalozi izabrati stavku Podešavanje roditeljskog nadzora. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Izaberite nalog za koji želite da prikažete izveštaje o aktivnostima.

  3. Izaberite stavku Prikaži izveštaje o aktivnostima.