Podešavanje zvučnika za korišćenje sa programom Windows Media Center

Zvučnike možete da podesite tako da se zvuk pravilno reprodukuje kada koristite Windows Media Center. Podešavanje zvučnika koje odaberete je određeno mogućnostima audio hardvera koji je instaliran na računaru, brojem zvučnika, kao i tipom veze koju koristite za povezivanje računara sa zvučnicima ili audio prijemnikom.

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, a zatim na dugme Opšte postavke.

  2. Kliknite na dugme Podešavanje programa Windows Media Center, a zatim kliknite na dugme Podesi zvučnike.

  3. Izvršite korake da biste podesili zvučnike.