Pomoću programa Windows faks i skeniranje možete da šaljete i primate faksove, skenirane dokumente šaljete kao faks ili e‑poštu i sa računara prosleđujete faksove kao priloge uz e‑poštu.

Prikaži sve

Slanje i prijem faksova pomoću modema

Pre nego što počnete, uverite se da je računar povezan sa analognom telefonskom linijom. Za slanje ili prijem faksova ne možete koristiti digitalnu telefonsku liniju.

Ako računar ima ugrađeni faks modem, Windows će ga automatski otkriti tokom procesa instalacije. Možete se povezati samo sa jednim lokalnim faks modemom ili sa više faks servera ili uređaja na mreži. Ako niste sigurni da li računar ima ugrađeni faks modem, pogledajte informacije o hardveru koje ste dobili uz računar. Ako imate eksterni faks modem, sledite uputstva proizvođača za njegovo povezivanje sa računarom. Uverite se da je modem uključen pre nego što preduzmete ove korake.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku , a zatim izaberite stavku Windows faks i skeniranje.
 2. Da biste koristili prikaz „Faks“, kliknite na dugme Faks u dnu levog okna.

 3. Ako se prvi put povezujete sa faks uređajem, na traci sa alatkama kliknite na dugme Novi faks, a zatim u čarobnjaku za podešavanje faksa sledite uputstva za povezivanje sa faks modemom.
  – ili –
  Ako ste već povezani sa više faks servera ili uređaja na mreži i želite da se povežete sa modemom, u meniju Alatke izaberite stavku Faks nalozi i kliknite na dugme Dodaj. U čarobnjaku za podešavanje faksa dovršite korake za povezivanje sa faks modemom.

Napomena

 • Da biste podesili računar samo za slanje faksova, u čarobnjaku za podešavanje faksa izaberite stavku Izabraću kasnije, sada želim da kreiram faks. Imajte na umu da ćete izborom ove opcije moći da šaljete faksove, ali ne i da ih primate. Za informacije o podešavanju računara za prijem faksova pogledajte odeljak Prijem faksa.

Slanje i prijem faksova pomoću servera

Pre nego što počnete, uverite se da je računar povezan sa mrežom. Takođe se uverite da znate mrežnu adresu faks servera (na primer, \\faksservermogpreduzeća) i da imate dozvolu za povezivanjem sa njim. Da biste dobili dozvolu ili adresu faks servera, obratite se administratoru sistema.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku , a zatim izaberite stavku Windows faks i skeniranje.
 2. Da biste koristili prikaz „Faks“, kliknite na dugme Faks u dnu levog okna.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Faks nalozi.

 4. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim u čarobnjaku za podešavanje faksa izaberite stavku Poveži se sa faks serverom na mojoj mreži i sledite uputstva za povezivanje sa faks serverom.