Zamislite da sedite na kauču u dnevnoj sobi i surfujete Webom ili da ćaskate sa prijateljima na mreži dok se opuštate u krevetu uveče ili da šaljete dokumente sa računara u kuhinji na štampač u kućnoj kancelariji. Bežična mreža pruža najbolje po pitanju prilagodljivosti mreže, a njeno podešavanje je lakše nego što mislite. Ovaj članak vas vodi kroz korake za podešavanje bežične mreže i početak njenog korišćenja.

Nabavljanje odgovarajuće opreme

Da biste mogli da podesite bežičnu mrežu, potrebne su vam sledeće stavke:

Prikaži sve

Veza širokog propusnog opsega i modem

Internet veza širokog propusnog opsega jeste Internet veza velike brzine — za razliku od pozivne veze, koja je sporija i nije dovoljno moćna da podrži bežičnu mrežu. DSL i kablovska veza predstavljaju dve najuobičajenije veze širokog propusnog opsega. Vezu širokog propusnog opsega možete dobiti tako što ćete se obratiti dobavljaču Internet usluga (ISP). ISP-ovi koji obezbeđuju DSL obično su telekomunikaciona preduzeća, a ISP-ovi koji obezbeđuju kablovsku vezu jesu TV preduzeća. ISP-ovi često nude modeme za vezu širokog propusnog opsega, a mogu ga i instalirati umesto vas. Neki ISP-ovi nude i kombinaciju modema/bežičnih mrežnih skretnica. Njih takođe možete pronaći u prodavnicama računarske opreme ili elektronike.

Ilustracija kablovskog i DSL modema
Tipičan kablovski modem (levo) i DSL modem (desno)

Bežična mrežna skretnica

Mrežna skretnica šalje informacije između mreže i Interneta. Pomoću bežične mrežne skretnice možete povezati računare sa mrežom korišćenjem radio signala umesto žica. Postoji nekoliko različitih tipova bežičnih mrežnih tehnologija, uključujući 802.11a, 802.11b i 802.11g. Preporučujemo korišćenje mrežne skretnice koja podržava 802.11g zato što je ova tehnologija brza i obezbeđuje jak bežični signal. Za više informacija o bežičnim mrežnim tehnologijama pogledajte odeljak Bežično umrežavanje: najčešća pitanja.

Ilustracija bežične mrežne skretnice
Tipična bežična mrežna skretnica

Adapteri bežične mreže

Mrežni adapter jeste uređaj koji povezuje računar sa mrežom. Da biste povezali prenosni računar ili stoni računar sa bežičnom mrežom, računar mora imati adapter bežične mreže. Većina prenosnih računara—i mnogi stoni računari—dobijaju se sa već instaliranim adapterom bežične mreže. Da biste proverili da li računar ima adapter bežične mreže, sledite ove korake:

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Pored stavke Mrežni adapteri, kliknite na znak plus (+).

 3. Potražite mrežni adapter čije ime sadrži reč „bežični“.

Slika upravljača uređajima sa adapterom bežične mreže
Upravljač uređajima koji prikazuje adapter bežične mreže

Ako je računaru potreban adapter bežične mreže, možete ga kupiti u prodavnici računarske opreme ili elektronike i sami ga instalirati. USB (univerzalna serijska magistrala) tipovi predstavljaju dobar izbor zato što su mali, lako se instaliraju i mogu se premeštati na različite računare. Uverite se da ste nabavili isti tip adaptera kao bežična mrežna skretnica. Tip adaptera najčešće je označen na pakovanju, obično slovom, na primer G ili A.

Ilustracija USB adaptera bežične mreže
Tipični USB bežični mrežni adapteri

Podešavanje modema i Internet veze

Kada nabavite svu opremu, potrebno je da podesite modem i Internet vezu. Ako modem nije podesio dobavljač Internet usluga (ISP), sledite uputstva koja ste dobili uz modem da biste ga povezali sa računarom i Internetom. Ako koristite DSL, povežite modem sa telefonskim konektorom. Ako koristite kablovsku vezu, povežite modem sa kablovskim konektorom. Za više informacija pogledajte odeljak Podešavanje DSL ili kablovske veze.

Postavljanje bežične mrežne skretnice

Bežičnu mrežnu skretnicu želećete da postavite na mesto na kome će dobijati najjači signal sa najmanje smetnji. Za najbolje rezultate sledite ove savete:

 • Postavite bežičnu mrežnu skretnicu na centralnu lokaciju. Postavite bežičnu mrežnu skretnicu što bliže centralnom delu svog doma kako biste povećali jačinu bežičnog signala kroz kuću.

 • Nemojte postaviti bežičnu mrežnu skretnicu na podi držite je daleko od zidova i metalnih objekata kao što su metalne kartoteke. Što je manje fizičkih prepreka između računara i signala mrežne skretnice, to je verovatnije da ćete koristiti punu jačinu mrežne skretnice.

 • Svedite smetnje na najmanji nivo. 802.11g oprema za umrežavanje koristi radio frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz). U pitanju je frekvencija koju koristi većina mikrotalasnih pećnica i veliki broj bežičnih telefona. Ako uključite mikrotalasnu pećnicu ili primite poziv na bežičnom telefonu, bežični signal može privremeno imati smetnje. Većinu ovih problema možete izbeći korišćenjem bežičnog telefona sa višom frekvencijom, na primer 5,8 GHz.

Obezbeđivanje bežične mreže

Bezbednost je uvek važna, a u slučaju bežične mreže ima još veću važnost zato što se signal mreže može prostirati i van vaše kuće. Ako ne obezbedite mrežu, ljudi sa računarima u blizini mogli bi da pristupe informacijama uskladištenim na računarima na mreži i da koriste vašu Internet vezu da bi otišli na Web. Da biste obezbedili mrežu, uradite sledeće:

 • Zaštitite mrežnu skretnicu tako što ćete promeniti podrazumevano korisničko ime i lozinku. Većina proizvođača mrežnih skretnica ima podrazumevano ime i lozinku na mrežnoj skretnici, kao i podrazumevano ime mreže. Neko može da iskoristi ove informacija za pristup mrežnoj skretnici bez vašeg znanja. Da biste izbegli taj rizik, promenite podrazumevano korisničko ime i lozinku za mrežnu skretnicu. Za uputstva pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj.

 • Podesite bezbednosni ključ za mrežu. Baš kao što kartoteke imaju ključeve i sefovi imaju kombinacije, bežične mreže imaju bezbednosni ključ za mrežu radi zaštite od neovlašćenog pristupa. Da biste podesili bezbednosni ključ za mrežu, sledite ove korake:

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. U levom oknu, kliknite na dugme Podesi vezu ili mrežu.

  3. Izaberite stavku Podesi bežičnu mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak će vas voditi kroz kreiranje imena mreže i bezbednosnog ključa. Ako mrežna skretnica to podržava, čarobnjak će postaviti Wi-Fi Protected Access (WPA) bezbednost kao podrazumevanu. Preporučujemo da koristite WPA zato što nudi bolju bezbednost od tradicionalne Wired Equivalent Privacy (WEP) bezbednosti. Uz WPA možete koristiti i frazu za prolaz tako da ne morate da pamtite tajni niz slova i brojeva. Za više informacija pogledajte odeljak Koji su različiti metodi bezbednosti bežične veze?

  Slika čarobnjaka za podešavanje mrežne skretnice ili pristupne tačke
  Kreiranje bezbednosnog ključa za mrežu unosom fraze za prolaz

  Obavezno zapišite bezbednosni ključ i čuvajte ga na bezbednom mestu. Bezbednosni ključ možete čuvati i na USB fleš disku, ukoliko ga imate, tako što ćete slediti uputstva u čarobnjaku.

 • Koristite zaštitni zid. Zaštitni zid je softver ili hardver koji pomaže u zaštiti računara od hakera ili zlonamernog softvera. Pokretanje zaštitnog zida na mreži može vam pomoći pri kontroli širenja zlonamernog softvera na mreži, kao i u zaštiti računara kada pristupate Internetu. Windows zaštitni zid uključen je u operativni sistem Windows Vista. Za više informacija pogledajte odeljak zaštitni zid: najčešća pitanja.

Dodavanja računara mreži

Da biste povezali laptop ili stoni računar sa bežičnom mrežom, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

 2. Sa liste mreža izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Poveži se.

 3. Unesite bezbednosni ključ. Možete otkucati ključ ili ubaciti USB fleš disk koji sadrži bezbednosni ključ u USB port na računaru.

Deljenje datoteka i štampača

Većina ljudi ima bežičnu mrežu tako da mogu da pristupe Internetu iz bilo koje prostorije u kući, ali žele i slobodu bežičnog pristupanja datotekama i štampačima.

Napomena

 • Mogućnost deljenja datoteka i štampača nije uključena u operativni sistem Windows Vista Starter.

Prikaži sve

Deljenje datoteka

Najlakši način deljenja datoteka na mreži jeste da ih postavite u javnu fasciklu. Sve datoteke ili fascikle koje stavite u javnu fasciklu automatski se dele sa osobama povezanim sa mrežom. Da biste uključili deljenje javne fascikle, sledite ove korake:

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke „Deljenje javne fascikle“, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore datoteke

  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore, promene i kreiraju datoteke

  • Isključi deljenje (osobe prijavljene na ovaj računar i dalje mogu da pristupe ovoj fascikli)

 3. Kliknite na dugme Primeni.

  Korake navedene iznad moraćete da ponovite na svakom računaru sa kojeg želite da delite datoteke.

  Da biste delili svoje datoteke, sačuvajte ih ili kopirajte u javnu fasciklu na svom računaru. Na svakom računaru postoji po jedna javna fascikla. Nju dele sve osobe koje imaju korisnički nalog na računaru. Da biste otvorili javnu fasciklu:

  1. Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

  2. U oknu za navigaciju, u okviru Omiljene veze izaberite stavku Javna.

  Slika javne fascikle
  Javna fascikla

  Za više informacija pogledajte odeljke Deljenje datoteka pomoću javne fascikle i Deljenja datoteka sa drugom osobom.

Deljenje štampača

Ako je sa nekim od računara povezan štampač, pomoću njega možete štampati sa bilo kog računara koji je povezan sa bežičnom mrežom. Da biste delili štampač, sledite ove korake:

 1. Prijavite se na računar sa kojim je povezan štampač.

 2. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 3. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored odeljka Deljenje štampača, izaberite stavku Uključi deljenje štampača, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 4. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored odeljka Deljenje zaštićeno lozinkom, izaberite stavku Isključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Napomena

 • Ako je deljenje zaštićeno lozinkom uključeno, osobama će biti potreban korisnički nalog sa lozinkom na vašem računaru da bi pristupili štampaču.

Da biste pristupili štampaču sa bilo kog računara na mreži, sledite ove poruke:

 1. Otvorite opciju „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Mreža.

 2. Kliknite dvaput na ikonu računara sa kojim je povezan štampač.

 3. Kliknite dvaput na ikonu štampača. Windows će ga automatski dodati računaru i instalirati upravljački program štampača.

Za više informacija pogledajte odeljak Deljenje štampača.

Uživanje u slobodi

I to je to—vaša bežična mreža je spremna za korišćenje. Opustite se na kauču ili na tremu i kupujte na mreži.