Ako je vaš računar povezan sa štampačem, možete da ga delite sa bilo kojim korisnikom iste mreže. Tip štampača nije važan sve dok je on instaliran na računaru i direktno povezan pomoću USB kabla ili drugog tipa kabla za štampač. Osoba koju odaberete za deljenje štampača moći će da ga koristi za štampanje ako može da locira vaš računar na mreži.

Napomena

 • Štampači koji su direktno povezani sa mrežom a ne sa računarom, dostupni su svim korisnicima na toj mreži. Takvi štampači moraju da budu povezani pomoću mrežnog porta ili bežične veze koja im omogućava direktno povezivanje na mrežu.

Prikaži sve

Deljenje štampača koji je povezan sa računarom

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored odeljka Deljenje štampača da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi deljenje štampača, a zatim kliknite na dugme Primeni. Štampač je sada deljen na mreži. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Ako koristite računar koji je deo radne grupe, kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored odeljka Deljenje zaštićeno lozinkom da biste proširili ovaj odeljak, a zatim proverite da li je deljenje zaštićeno lozinkom uključeno ili isključeno. Ako je deljenje zaštićeno lozinkom uključeno, samo osobe sa korisničkim nalogom i lozinkom za ovaj računar moći će da pristupe štampaču. Isključite ovu opciju ako želite da svako ko je na mreži ima pristup štampaču koji delite. Da biste promenili ovu postavku, izaberite opciju koja vam odgovara, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Svi korisnici računara već mogu da koriste sve štampače koji su povezani sa njim. Deljenje štampača vam omogućava da delite štampač sa osobama koje koriste druge računare na mreži.

Štampanje pomoću deljenog štampača

Sledite ove korake da biste se putem mreže povezali sa deljenim štampačem. Morate znati ime računara sa kojim je štampač povezan. Ako ne znate njegovo ime, pitajte nekoga ko koristi taj računar ili sami potražite ime na računaru. Za informacije o pronalaženju imena računara pogledajte odeljak Pronalaženje imena računara.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte \\ iza čega ćete otkucati ime računara na kome se nalazi deljeni štampač koji želite da koristite (na primer, \\mojlaptop).

 2. Pritisnite taster ENTER.

 3. Ako Windows može da pronađe računar na mreži, otvoriće se fascikla za njega. Dvaput kliknite na opciju Štampači. Svi deljeni štampači koji su povezani sa tim računarom pojaviće se ovde. Ako ne vidite deljeni štampač koji želite da koristite, pitajte osobu koja koristi računar da li je štampač povezan, uključen i deljen sa drugim korisnicima na mreži.

 4. Kliknite dvaput na štampač. Windows će ga automatski dodati računaru i instalirati upravljački program štampača. Kada se proces dovrši, kliknite na dugme Dalje.

 5. Štampač bi trebalo da se pojavi u fascikli „Štampači“. Možete da ga izaberete kad želite da štampate dokument ili drugi tip datoteke.

Napomena

 • Ako Windows ne može automatski da pronađe i instalira upravljački program za štampač koji omogućava deljenom štampaču da radi sa vašim računarom, moraćete da ga instalirate da biste mogli da štampate. Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje i instaliranje upravljačkih programa za štampač.