Windows pruža dva metoda direktnog deljenja datoteka sa računara. Datoteke možete da delite direktno iz bilo koje fascikle na računaru ili iz javne fascikle. Oba metoda dozvoljavaju deljenje datoteka ili fascikli sa nekom osobom pomoću vašeg ili nekog drugog računara na istoj mreži. Metod koji koristite za deljenje datoteka sa drugom osobom zavisi od lokacije na kojoj želite da skladištite deljene datoteke, od toga sa kim želite da ih delite i od nivoa kontrole koji želite da imate nad tim datotekama.

Za više informacija o metodu koji bi trebalo da odaberete, kao i za informacije o drugim načinima deljenja datoteka, pogledajte odeljak Osnove deljenja datoteka.

Prikaži sve

Deljenje datoteka iz bilo koje fascikle na računaru

Sledite ove korake da biste delili datoteke sa njihove trenutne lokacije bez kopiranja na drugu lokaciju. Pomoću ovog metoda možete da odaberete osobe sa kojima želite da delite datoteke, bez obzira na to da li one koriste ovaj računar ili drugi računar na mreži.

 1. Pronađite fasciklu sa datotekama koje želite da delite.

 2. Izaberite neke datoteke ili fascikle koje želite da delite, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Deli.

 3. U dijalogu Deljenje datoteka izvršite neku od sledećih radnji:

  • Otkucajte ime osobe sa kojom želite da delite datoteke, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Ako se računar nalazi na domenu, kliknite na strelicu sa desne strane okvira za tekst, a zatim kliknite na dugme Pronađi. Otkucajte ime osobe sa kojom želite da delite datoteke, izaberite stavku Proveri imena, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako se vaš računar nalazi na domenu, kliknite na strelicu sa desne strane okvira za tekst, izaberite stavku Svi da biste delili datoteke sa svima na vašoj mreži, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Ako je računar deo radne grupe, kliknite na strelicu sa desne strane okvira za tekst, izaberite ime osobe sa liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Ako je vaš računar deo radne grupe, a ne vidite na listi ime osobe sa kojom želite da delite datoteke, kliknite na strelicu sa desne strane okvira za tekst, a zatim izaberite stavku Kreiraj novog korisnika da biste kreirali novi korisnički nalog tako da možete da delite datoteke sa osobom koja ga koristi.

  Ime osobe ili grupe koje ste izabrali pojavljuje se na listi osoba sa kojima želite da delite datoteke.

  Napomena

  • Ako je računar deo radne grupe, imate opciju uključivanja ili isključivanja zaštite lozinkom. Ako je zaštita lozinkom uključena, osoba sa kojom delite sadržaj mora imati korisnički nalog i lozinku na vašem računaru da bi mogla da pristupi datotekama i fasciklama koje delite. Zaštitu lozinkom možete uključiti ili isključiti u Centru za mrežu i deljenje.

 4. U okviru stavke Nivo dozvole kliknite na strelicu pored nivoa dozvole za tu osobu ili grupu, a zatim izvršite neku od sledećih radnji da biste podesili dozvole za deljenje:

  • Izaberite opciju Čitač da biste ograničili dozvolu osobe ili grupe na pregledanje datoteka u deljenoj fascikli.

  • Izaberite opciju Saradnik da biste dozvolili osobi ili grupi da pregleda sve datoteke, dodaje datoteke i menja ili briše datoteke koje je dodala.

  • Izaberite opciju Suvlasnik da biste dozvolili osobi ili grupi da pregleda, menja, dodaje i briše datoteke u deljenoj fascikli.

  Napomena

  • Ako delite datoteku, a ne fasciklu, ne možete da podesite nivo dozvole na opciju „Saradnik“.

 5. Kada završite sa izborom osoba ili grupa sa kojima želite da delite datoteke, kliknite na dugme Deli. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 6. Nakon što primite potvrdu o deljenju fascikle, osobama sa kojima je delite treba da pošaljete vezu sa deljenim datotekama, da bi znali da su datoteke deljene i kako da im pristupe. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Kliknite na vezu e‑pošta da biste u programu Windows pošta automatski otvorili e‑poruku koja sadrži vezu ka deljenim datotekama.

  • Kliknite na dugme kopiraj da biste vezu koja je prikazana na ovom ekranu automatski kopirali u Windows ostavu. Zatim otvorite novu e‑poruku i nalepite vezu u nju.

  • Vezu koja je prikazana na ekranu ručno kopirajte i nalepite u e‑poruku. Kliknite desnim tasterom miša na vezu i izaberite stavku Kopiraj vezu. Zatim otvorite novu e‑poruku i nalepite vezu u nju. Ovo ćete možda želeti da uradite ako ne koristite program Windows pošta kao program za e‑poštu.

  Napomena

  • Ako promenite ime datoteke ili fascikle nakon deljenja sa nekom osobom, prethodna veza koju ste poslali toj osobi neće funkcionisati. Zato bi trebalo da joj pošaljete vezu ka novoj lokaciji. Jednostavan način da dobijete ovu vezu jeste deljenje datoteke ili fascikle izvršavanjem prethodnih koraka.

 7. Ako ne želite da pošaljete e‑poruku osobi sa kojom delite datoteke, kliknite na dugme Obavljeno. Međutim, drugi neće moći da pronađu deljene datoteke dok im ne date njihovu lokaciju na mreži.

Deljenje datoteka iz javne fascikle

Kada delite datoteke iz javne fascikle, ne delite ih sa određenim ljudima. Javnoj fascikli mogu da pristupe sve osobe sa korisničkim nalogom na ovom računaru, ali vi odlučujete da li mogu da joj pristupe osobe sa mreže. Pristup možete da odobrite svim korisnicima na mreži ili nikome. Za više informacija o kontroli pristupa javnoj fascikli i određivanju načina na koji drugi mogu da joj pristupe, pogledajte odeljak Deljenje datoteka pomoću javne fascikle.

Ako se ne nalazite na domenu, takođe možete da uključite deljenje koje je zaštićeno lozinkom. Ovim se mrežni pristup javnoj fascikli ograničava na osobe koje imaju korisnički nalog i lozinku na računaru. Mrežni pristup javnoj fascikli je isključen po podrazumevanoj vrednosti, ukoliko ga vi ne omogućite.

Da biste delili datoteke iz javne fascikle:

 • Kopirajte ili premestite sve datoteke koje želite da delite u javnu fasciklu ili u neku od njenih potfascikli kao što su „Javni dokumenti“ ili „Javna muzika“.

  Vaše datoteke u javnoj fascikli su sada deljene sa svima koji imaju pristup toj fascikli.

Napomene

 • Ne možete da ograničite pristup pojedinačnim datotekama i fasciklama unutar javne fascikle a da dozvolite pristup drugim datotekama i fasciklama koje se nalaze u njoj. Ako korisnici imaju pristup javnoj fascikli, imaće pristup svim stavkama u njoj.

 • Kada delite datoteke i fascikle sa osobama koje koriste druge računare, one mogu da otvore i prikažu te datoteke i fascikle kao da su one uskladištene na njihovim računarima. Sve promene koje izvrše u deljenoj datoteci ili fascikli promeniće datoteku ili fasciklu na vašem računaru. Međutim, možete da dozvolite korisnicima samo da prikazuju vaše deljane datoteke a ne da ih menjaju.