Deljenje datoteka pomoću javne fascikle

Javna fascikla prestavlja praktičan način deljenja datoteka koje su uskladištene na računaru. Datoteke u ovoj fascikli možete da delite sa drugim osobama koje koriste isti računar i sa osobama koje koriste druge računare na istoj mreži. Sve datoteke ili fascikle koje stavite u javnu fasciklu se automatski dele sa osobama koje imaju pristup vašoj javnoj fascikli.

Gde se nalazi javna fascikla?

U sistemu Windows postoji samo jedna javna fascikla. Nju dele sve osobe imaju korisnički nalog na računaru. Da biste otvorili javnu fasciklu:

 1. Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

 2. U oknu za navigaciju, u okviru Omiljene veze izaberite stavku Javna. Ako ste okno za navigaciju konfigurisali tako da javna fascikla nije vidljiva u okviru „Omiljene veze“, kliknite na dugme Više, a zatim izaberite stavku Javna.

Slika javne fascikle
Javna fascikla

Ko ima pristup javnoj fascikli?

Javnoj fascikli mogu da pristupe sve osobe sa korisničkim nalogom i lozinkom na računaru, ali vi odlučujete da li može da joj pristupi bilo ko sa mreže. Ne možete da birate koje osobe će imati pristup javnoj fascikli sa mreže. Pristup morate da odobrite svim korisnicima na mreži ili nikome. Međutim, možete da podesite nivo dozvole tako što ćete odabrati da li osobe koje imaju pristup javnoj fascikli sa mreže mogu samo da otvaraju datoteke ili mogu da ih menjaju i kreiraju.

Ako se ne nalazite na domenu, takođe možete da uključite deljenje koje je zaštićeno lozinkom. Ono ograničava mrežni pristup javnoj fascikli na osobe koje imaju korisnički nalog i lozinku na računaru.

Mrežni pristup javnoj fascikli je isključen po podrazumevanoj vrednosti, ukoliko ga vi ne omogućite.

Prikaži sve

Kontrola pristupa javnoj fascikli

Ako se ne nalazite na domenu, možete da ograničite mrežni pristup javnoj fascikli samo na osobe koje imaju korisnički nalog i lozinku na ovom računaru. Da biste to uradili, uključite deljenje koje je zaštićeno lozinkom.

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Uključi deljenje zaštićeno lozinkom

  • Isključi deljenje zaštićeno lozinkom

 3. Kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Kontrolisanje nivoa pristupa javnoj fascikli

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje javne fascikle, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore datoteke

  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da otvore, menjaju i kreiraju datoteke

  • Isključi deljenje (korisnici koji su prijavljeni na ovaj računar ipak mogu da pristupe ovoj fascikli)

 3. Kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Kada javnu fasciklu na računaru delite sa drugim osobama, one mogu da otvore i pregledaju datoteke uskladištene na vašem računaru kao da su uskladištene na njihovim računarima. Ako im dozvolite mogućnost izmene datoteka, sve promene koje izvrše primeniće se na datoteke na vašem računaru.

Da li je javna fascikla jedini način deljenja datoteka u sistemu Windows?

Ne. Datoteke možete da delite i pomoću direktnog deljenja iz bilo koje fascikle na računaru bez njihovog kopiranja ili premeštanja u javnu fasciklu. Ovaj metod vam omogućava veći nivo kontrole nad korisnicima mreže sa kojima delite datoteke. Omogućava vam da pojedinačno izaberete osobe i da za svaku od njih podesite nivo dozvola za deljenje.

Za informacije o tome kada da delite sadržaj iz javne fascikle, a kada direktno iz ostalih fascikli na računaru, pogledajte odeljak Osnove deljenja datoteka.

Šta se nalazi u javnoj fascikli?

Javna fascikla ne sadrži datoteke dok ih vi ili drugi korisnici vašeg računara ne dodate u nju. Javna fascikla sadrži nekoliko potfascikli da biste mogli lakše da organizujete datoteke koje delite. Većina tih fascikli je organizovana prema tipu sadržaja i uključuje:

 • Javne dokumente

 • Javna preuzimanja

 • Javnu muziku

 • Javne slike

 • Javne video zapise

Šta treba da stavim u javnu fasciklu?

To zavisi od vas, ali uopšteno govoreći, u nju treba da stavite sve datoteke i fascikle koje želite da delite pomoću javne fascikle. Kopirajte ili premestite pesme koje želite da delite u fasciklu „Javna muzika“, fotografije u fasciklu „Javne slike“ itd. U javnu fasciklu možete da kopirate i omiljene lokacije iz programa Internet Explorer, tako da ostali korisnici mogu da pristupe vašim Web vezama. Javna fascikla je dobro mesto za čuvanje svih datoteka koje želite da delite sa osobama kojima ste omogućili pristup toj fascikli.

U javnu fasciklu ne treba da stavljate datoteke koje ne želite da drugi vide ili kojima treba da pristupaju samo određene osobe. U tom slučaju razmislite o mogućnosti da ih delite iz fascikle koja nije javna. Za informacije o ovom načinu deljenja pogledajte odeljak Deljenje datoteka sa drugom osobom.